Fastator informerar om räntebetalningar under utestående obligationslån, förhandlingsprocessen med obligationsinnehavare samt att Point Properties har ingått standstill-avtal

2024-03-25

Fastator informerar om räntebetalningar under utestående obligationslån, förhandlingsprocessen med obligationsinnehavare samt att Point Properties har ingått standstill-avtal

 Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) meddelar att de uppskjutna räntebetalningarna under Bolagets utestående obligationslån som skulle ha skett den 22 mars 2024 för obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0014855276 och obligationslån 2020/2026 med ISIN SE0014855284 samt den 25 mars 2024 för obligationslån 2021/2027 med ISIN SE0017159916 (”Obligationerna”) ska återupptas i enlighet med Bolagets pressmeddelande daterat den 19 mars 2024. Fastator meddelar härmed att räntebetalningarna kommer att genomföras den 2 april 2024 tillsammans med upplupen dröjsmålsränta fram till och med betalningsdagen. Avstämningsdag för räntebetalningarna under respektive Obligation kommer infalla den 26 mars 2024.
 
Fastator fortsätter att förhandla med större innehavare av Obligationerna med anledning av tidigare inträffad uppsägningsgrund under villkoren för Obligationerna om en långsiktig finansiell lösning som kan komma att omfatta en förlängning av löptid, ändrade obligationsvillkor, värdepappersbyten och kan även innefatta en större uppgörelse tillsammans med Bolagets innehavsbolag.
 
Fastator meddelar även att dess portföljbolag Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point”) i dag har ingått ett avtal med obligationsinnehavare som representerar cirka 58 procent av Points obligationslån av serie 2021/2024 med ISIN SE0015556535 om att inte vidta verkställighetsåtgärder (så kallat standstill-avtal) för att möjliggöra fortsatta förhandlingar om en långsiktig finansiell lösning. Point har även i samband med avtalet åtagit sig att genomföra en återbetalning av sitt obligationslån med ett belopp om 54 079 440 kronor plus upplupen och obetald dröjsmålsränta i enlighet med villkoren för obligationslånet.

Dela inlägg