För investerare

Aktien

Fastators aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 24 september 2015.

Aktiens kortnamn: FASTAT
ISIN-kod: SE0015407382
LEI-kod: 549300MI7ETWW4TQD242
Likviditetsgarant: Erik Penser Bank AB