Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2023-11-20
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Idag den 20/11 har det publicerats artiklar i media som gör gällande att Fastator, genom VD Joachim Kuylenstiernas historiska förehavanden genom sin tidigare arbetsgivare, skulle kunna vara involverade i affärer som strider mot svensk...
2023-11-16
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q3
Perioden januari-september Periodens totalresultat, -365,5 MSEK (-68,4) Avkastning på eget kapital, -23,6 % (-3,1 %) Soliditet vid periodens slut, 32,7 % (38,5 %) Resultat per aktie efter utspädning, -4,7 SEK (-1,73) Substansvärde vid...
2023-11-10
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
I enlighet med pressmeddelanden publicerade av Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 30 augusti 2023 och den 26 september 2023 har Fastator ingått avtal om en försäljning...
2023-11-06
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators helägda dotterbolag Svenska Kulturskatter säljer anrika fjällhotellet Åregården till Gillesvik Fastigheter. Fastighetsvärdet är satt till 76,5 miljoner kronor. - Åregården är ett lyckat exempel...
2023-10-25
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Det underliggande fastighetsvärdet är 165 MKR. Tillträde sker 20 november 2023. Affären är inte villkorad av finansiering. - Vi är glada att göra denna affär med Hedern Fastigheter som är en stark lokal aktör...
2023-10-23
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Nomination Committee
I enlighet med de av årsstämman 2023 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Henric Bergsbjörk (utsedd av Skälsö Intressenter AB), Mats Lundberg (utsedd av Mats Invest AB) samt Mats...
2023-10-16
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 26 september 2023 har Bolaget initierat skriftliga förfaranden (de ”Skriftliga Förfarandena”)...
2023-09-29
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators styrelseordförande Björn Rosengren har förvärvat aktier i Fastator för cirka 100 000 kronor. För ytterligare information, vänligen kontakta: Svante Bengtsson, Vice VD Fastatorsvante.bengtsson@fastator.se+46...
2023-09-26
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr. 556678-6645, har idag träffat en överenskommelse med majoriteten av obligationsinnehavarna för Fastators tre utstående obligationslån om villkor för en förlängning med två...
2023-09-08
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 22 augusti 2023 har Bolaget initierat ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”)...
2023-08-31
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
VD Joachim Kuylenstierna kommenterar: LÄNK För ytterligare information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD Fastatorjoachim.kuylenstierna@fastator.se+46 (0) 70 515 51 51 Om Fastator Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag...
2023-08-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
I samband med försäljning av direkt och indirekt ägda aktier i Företagsparken reglerar Fastator samtidigt ett borgensåtagande. Köpare är två befintliga aktieägare i Företagsparken. Fastator kommer efter...