Våra innehav

NPM Group

Fullservice inom fastighetsförvaltning i hela Sverige

NPM Group (fd Nordic PM) är ett tjänsteföretag verksamt inom fastighetsförvaltning, lokaluthyrning, fastighetsutveckling, fastighetstransaktioner och facility management.

Bolagets tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. Under 2022 förvärvades två bolag inom Facility Management med en årsomsättning om cirka
15,5 MSEK.

www.nordicpm.se

Finansiell överblick Q3 2023

Fastators ägarandel 55.5 %
Aktiv ägare sedan 2016
Resultat -7,1 MSEK
Omsättning 249,5 MSEK