För investerare

Analytiker som följer Fastator

Fastatoraktien bevakas av ABG Sundal Colliers analystjänst ABG Introduce samt av Aktiespararna

Publicerade analyser finns tillgängliga på bolagens respektive hemsidor:

ABG Introduce

Aktiespararna