För investerare

Styrelse

Anders Mossberg

tf Styrelseordförande

Född: 1952

Anders har över 20 års erfarenhet av ledande positioner inom finansbranschen, bland annat som vice VD för SEB-koncernen (1997–2003) och som chef för SEB Trygg Liv (1990–2011). Idag är han verksam som konsult och styrelsemedlem i ett flertal bolag.

Anders har studerat juridik vid Stockholms Universitet.

Övriga styrelseuppdrag (i urval): Ordförande i Hemgaranti24 och ledamot i Eaz pac AB samt WoMo of SWF Enterprise LLC.

Innehav av aktier i Bolaget: 371 015 aktier, 100 000 teckningsoptioner.

Ej oberoende i förhållande till större ägare. Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.

Björn Rosengren

tf VD, Styrelseledamot

Född: 1942

Björn var under 13 år rådgivare till börsnoterade Kinneviksfären, och är idag verksam som entreprenör och styrelsemedlem. Han har tidigare varit verksam i politiken som näringslivs-, arbetsmarknads-, kommunikations- och IT-minister och ansvarig för alla statliga bolag, i statsförvaltningen som landshövding samt chef för TCO, och på toppnivå inom fackföreningsrörelsen.

Övriga styrelseuppdrag (i urval): Styrelseordförande i Priority Group och Norsk-Svenska Handelskammaren samt ledamot i Cellcomb AB.

Innehav av aktier i Bolaget: 413 556 aktier, 150 000 teckningsoptioner i moderbolaget samt 50 000 i dotterbolag.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och större ägare. 

Carl Bildt

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1949

Carl har tidigare varit partiordförande (Moderata Samlingspartiet, 1986–1999), utrikesminister (2006–2014) och statsminister (1991–1994). Därtill har han haft en rad internationella uppdrag, bland annat inom FN. Idag har han uppdrag som styrelseledamot i näringslivet och inom den internationella ideella sektorn.

Övriga styrelseuppdrag (i urval): ledamot i Magnora AB och den internationella stiftelsen Crisis Group.

Innehav av aktier i Bolaget: 206 720 aktier, 100 000 teckningsoptioner i moderbolaget samt 50 000 i dotterbolag.

Oberoende i föhållande till bolaget, koncernledningen och större ägare. 

Jacqueline Winberg

Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1959

Jacqueline har en bakgrund från banksfären och är sedan 2003 ledamot i Avanza Bank AB. Hon är även VD i executive search-firman Stanton Chase International AB, vars svenska verksamhet hon grundade 2006. Jacqueline har utöver sin bakgrund från bank mer än 20 års erfarenhet från chefsrekrytering och rådgivning i organisationsfrågor, främst rörande kompensationsfrågor, företagsstyrning och kompetensförsörjning.

Övriga styrelseuppdrag (i urval): Avanza Bank AB.

Innehav av aktier i bolaget:
0 aktier, 100 000 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och större ägare.

Mats Lundberg

Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1953

Mats har över 30 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen som delägare och styrelseledamot i ett flertal fastighetsbolag.

Mats är utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola.

Övriga styrelseuppdrag (i urval): ledamot i Jyma Fastigheter i Malmö AB, S:t Petri AB och Fastighets AB Gärda.

Innehav av aktier i Bolaget: 21 367 785 aktier, 100 000 teckningsoptioner.

 

Ej oberoende i förhållande till större ägare. Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledning. 

Helene Tillberg Wibom

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1961

Helene är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet.

Helene har mångårig finansiell bakgrund som CFO för bolag ägda av internationella investment- och private equity bolag. Hon kommer senast från Office Management (ägt av Nalka Invest), ett tjänsteföretag med verksamhet inom IT & Kommunikation och Facility Management som under hennes tid som CFO omsatte drygt 1,3 miljarder kronor. Helene har som CFO även ansvarat för ett antal förberedande IPOs, förvärvs- och exit-processer och har bred erfarenhet av styrelsearbete inom bland andra Jetpak och Selecta-koncernen.

Övriga styrelseuppdrag: ledamot i Truesec AB

Innehav av aktier i bolaget: 5 349 aktier, 100 000 teckningsoptioner i moderbolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.