För investerare

Insynshandel

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Det innebär att Finansinspektionen från och med den dagen tillhandahåller informationen om transaktioner genomförda av Fastators insynsregistrerade personer samt deras närstående.

Köp och försäljningar

Övriga transaktioner

Källa: Datablocks av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.