Våra innehav

Studentbostäder i Norden

Rätt förutsättningar för Sveriges studenter

Studentbostäder i Norden AB äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor. Bolagets ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Bolaget grundades 2018 och var då en sammanslagning av tre fastighetsbolags studentportföljer. Vid sammanslagningen hade bolaget ett fastighetsvärde om 890 MSEK fördelat på 21 fastigheter och 1 350 lägenheter.

Hösten 2020 samgick Studentbostäder i Norden med Prime Living och är sedan december noterat på börsen. Studentbostäder i Sverige har en fastighetsportfölj med över 4 000 studentbostäder med ett fastighetsvärde om 3,5 Mdkr samt en projektportfölj om cirka 2 000 studentbostäder med ett fastighetsvärde vid slutförande om cirka 2,0 Mdkr. Fastator äger 20,6% av Studentbostäder i Norden.

www.sbsstudent.se

Finansiell överblick Q3 2021

Fastators ägarandel 19,7%
Aktiv ägare sedan 2018
Fastighetsvärde 4 043 MSEK