Våra innehav

Studentbostäder i Norden

Rätt förutsättningar för Sveriges studenter

Studentbostäder i Norden äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i
långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor/universitet.
Studentbostäder i Norden har en fastighetsportfölj med över 5 500 studentbostäder med ett fastighetsvärde om cirka 7,5 MDSEK och en projektportfölj
om över 3 000 studentbostäder. Bolagets ambition är att bli Nordens ledande
studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt
drömyrke. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier.

Fastator avyttrade sitt innehav i Studentbostäder i Norden AB under Q1 2024. Mer information finns här.

 

www.sbsstudent.se