För investerare

Presentationer

 

11 oktober 2021

Knut Pousette, vd för Fastator, presenterar bolaget på Aktiedagen 2021.

 

7 juni 2021  

Fastators vd Knut Pousette presenterar bolaget på Småbolagsdagarna 2021

 

7 april 2021
Fastator på 8 minuter – presentation av bolaget och årsredovisningen för 2020

 

30 november 2020
Aktiespararnas Stora Aktiedagen 2020, Stockholm 

 

9 juni 2020
Aktiespararnas Småbolagsdag, Stockholm 

 

9 juni 2020
Affärsvärldens temadag Förvärvstillväxt, Stockholm