För investerare

Presentationer

30 november 2020
Aktiespararnas Stora Aktiedagen 2020, Stockholm 

 

9 juni 2020
Aktiespararnas Småbolagsdag, Stockholm 

 

9 juni 2020
Affärsvärldens temadag Förvärvstillväxt, Stockholm