HISTORIK

Grunden till Fastator lades 2011 av entreprenörerna Joachim Kuylenstierna och Mats Lundberg, båda med lång erfarenhet av att bygga upp och leda framgångsrika bolag inom fastighetssektorn. Sedan dess har Fastator stegvis transformerats och är idag ett renodlat investmentbolag där samtliga tillgångar ligger i olika innehavsbolag.

JUNI 2017 Fastators största innehav Offentliga Hus offentliggör att bolaget planerar en börsnotering inom 12-18 månader.

januari 2017 Joachim Kuylenstierna tillträder som Fastators tillförordnade VD.

DECEMBER 2016 Fastator nya CFO Svante Bengtsson tillträder sin tjänst.

Juni 2016 Fastator avyttrar sitt sista direktägda fastighetsinnehav och fullbordar därmed omvandlingen till renodlat investmentbolag.

December 2015 Fastator säljer 50 procent av aktierna i Konkret Fastighetsutveckling i Nacka AB till Genova Property Group och bildar det gemensamma bolaget GenovaFastator Holding AB.

December 2015 Daniel Hummel tillträder som ny VD.

November 2015 Fastator avyttrar Rehact AB.

September 2015 Fastator tar steget in på Nasdaq First North Stockholm genom ett omvänt förvärv av energiteknikbolaget Rehact AB.

April 2015 Fastator ingår avtal med Landera AB och bildar en ny joint venture – Konland AB.

2014 Fastator säljer 50 procent av aktierna i Offentliga Hus i Norden AB till Aerium (Cadogan Investments SA).

2011 Fastator grundas av delar av sittande styrelse. Bolaget förvärvar 100 procent av aktierna i Offentliga Hus i Norden AB samt 100 procent av aktierna i Konkret Fastighetsutveckling i Sverige AB.