Om Fastator

Fastators historia

Grunden till Fastator lades 2011 av entreprenörerna Joachim Kuylenstierna och Mats Lundberg, båda med lång erfarenhet av att bygga upp och leda framgångsrika bolag inom fastighetssektorn. Sedan dess har Fastator stegvis transformerats och är idag ett renodlat investmentbolag där samtliga tillgångar ligger i olika innehavsbolag.

 

December 2023 Björn Rosengren tillträder som Fastators tf VD

Augusti 2023  Joachim Kuylenstierna tillträder som VD för Fastator

Februari 2023  Svante Bengtsson tillträder som VD för Fastator

September 2021  Fastator börsintroduceras på Nasdaq Stockholm Main Market

Februari 2021  Knut Pousette tillträder som Fastators VD.

December 2020 Fastator säljer sina aktier i Offentliga Hus till SBB.

Oktober 2020 Offentliga Hus noteras på Nasdaq First North Premier den 23 oktober 2020.

Maj 2019 Fastator etablerar Point Properties.

September 2018 Fastator förvärvar återstående aktier i Portvakten Industrifastigheter AB och blir ensamägare, bolaget döps om till Industrisamhället Fastigheter AB.

Juli 2018 Studentbostäder i Sverige AB etableras med Offentliga Hus, SBB och Amasten som ägare.

Juni 2017 Fastators största innehav Offentliga Hus offentliggör att bolaget planerar en börsnotering inom 12-18 månader.

Oktober 2017 Fastator förvärvar 50% av Portvakten Industrifastigheter AB.

Januari 2017 Joachim Kuylenstierna tillträder som Fastators tillförordnade VD.

Augusti 2016 Fastator förvärvar Nordic PM.

Juni 2016 Fastator avyttrar sitt sista direktägda fastighetsinnehav och fullbordar därmed omvandlingen till renodlat investmentbolag.

December 2015  Fastator säljer 50 procent av aktierna i Konkret Fastighetsutveckling i Nacka AB till Genova Property Group och bildar det gemensamma bolaget GenovaFastator Holding AB.

December 2015 Daniel Hummel tillträder som ny VD.

November 2015 Fastator avyttrar Rehact AB.

September 2015 Fastator tar steget in på Nasdaq First North Stockholm genom ett omvänt förvärv av energiteknikbolaget Rehact AB.

April 2015 Fastator ingår avtal med Landera AB och bildar en ny joint venture – Konland AB.

2014 Fastator säljer 50 procent av aktierna i Offentliga Hus i Norden AB till Aerium (Cadogan Investments SA).

2011 Fastator grundas av delar av sittande styrelse. Bolaget förvärvar 100 procent av aktierna i Offentliga Hus i Norden AB samt 100 procent av aktierna i Konkret Fastighetsutveckling i Sverige AB.