För investerare

Fastators aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm. Här hittar du finansiell information och fakta som berör dig som är aktieägare, investerare, analytiker eller allmänt intresserad av Fastator.

Investerarkontakt

Knut Pousette, VD
knut.pousette@fastator.se
+46 70 733 80 00

Svante Bengtsson, vice VD
svante.bengtsson@fastator.se
+46 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO
christoffer.stromback@fastator.se
+46 70 249 72 55

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB (publ)
+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se