För investerare

Fastators aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Main Market. Här hittar du finansiell information och fakta som berör dig som är aktieägare, investerare, analytiker eller allmänt intresserad av Fastator.

Investerarkontakt

Svante Bengtsson, Vice VD
svante.bengtsson@fastator.se
+46 70 956 67 56

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 70 515 51 51