För investerare

Fastators aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm. Här hittar du finansiell information och fakta som berör dig som är aktieägare, investerare, analytiker eller allmänt intresserad av Fastator.

Investerarkontakt

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 70 515 51 51

Svante Bengtsson, vice VD
svante.bengtsson@fastator.se
+46 70 956 67 56

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB (publ)
+46 8 463 80 00