Om Fastator

Ledning

Joachim Kuylenstierna

VD

Född: 1969

Joachim är en av Fastators grundare och har över 25 års erfarenhet av att bygga upp och driva fastighetsbolag. De senaste åren har Joachim varit verksam som entreprenör inom fastighetsbranschen, samt varit VD för ett flertal fastighetsbolag.

Innehav av aktier i bolaget: 21 552 785 aktier via bolag, 400 000 teckningsoptioner i moderbolaget samt 50 000 i dotterbolag.

Svante Bengtsson

Vice VD

Född: 1971

Svante började på Fastator 2016 som CFO. Han har tidigare varit VD på Mistral Energi AB, med verksamhet inom energieffektivisering av fastigheter. Innan dess var han under sju år VD för det internationellt prisbelönta börsnoterade cleantechföretaget Rehact AB, som i september 2015 förvärvades av Fastator. Svante var tidigare styrelseledamot i Offentliga Hus i Norden AB.

Innehav av aktier i bolaget: 1 113 555 aktier, 400 000 teckningsoptioner i moderbolaget samt 60 000 i dotterbolag.