Om Fastator

Ledning

Knut Pousette

VD

Född: 1972

Knut har gedigen erfarenhet från tunga poster inom fastighetsbranschen, däribland rollen som VD för fastighetskoncernen Kvalitena och genom styrelseuppdrag i bland annat noterade Stendörren Fastigheter AB och D. Carnegie Co AB. Därtill har Knut mångårig erfarenhet från ideellt arbete inom skola, bland annat som styrelseordförande, stiftare och grundare av Campus Manilla liksom Ebba Brahe skolan.

Innehav av aktier i bolaget:  416 015 aktier, 800 000 teckningsoptioner i moderbolaget samt 70 000 i dotterbolag.

Svante Bengtsson

Vice VD

Född: 1971

Svante började på Fastator 2016 som CFO och är vice VD sedan 2017. Svante har tidigare varit VD på Mistral Energi AB, med verksamhet inom energieffektivisering av fastigheter. Innan dess var han under sju år VD för det internationellt prisbelönta börsnoterade cleantechföretaget Rehact AB, som i september 2015 förvärvades av Fastator. Svante var tidigare styrelseledamot i Offentliga Hus i Norden AB.

Innehav av aktier i bolaget: 1 113 555 aktier, 400 000 teckningsoptioner i moderbolaget samt 60 000 i dotterbolag.

Christoffer Strömbäck

CFO

Född: 1981

Christoffer kommer närmast från JLL Capital Markets och har dessförinnan jobbat på Swedbank Corporate Finance. Christoffer har varit finansiell rådgivare vid ett stort antal börsintroduktioner, nyemissioner och publika bud på den svenska fastighetsmarknaden under de senaste 13 åren.

Innehav av aktier i bolaget: 152 320 aktier, 400 000 teckningsoptioner i moderbolaget samt 50 000 i dotterbolag.

Joachim Kuylenstierna

Affärsutvecklare

Född: 1969

Innehav av aktier i bolaget: 21 552 785 aktier via bolag, 400 000 teckningsoptioner i moderbolaget samt 50 000 i dotterbolag.