Om OSS

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.

Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarskap och är med i varje fas av bolagets utveckling genom kapital, fastighetsexpertis, ett starkt nätverk och erfarenhet av finansieringsfrågor.

VÅR VISION är att vara det ledande investmentbolaget på marknaden med inriktning på fastighetssektorn.

VÅR AFFÄRSIDÉ är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi med ett aktivt ägarskap, kapital och kompetens kan bidra till en långsiktig värdeutveckling. 

VÅRT FINANSIELLA MÅL är att avkastningen på eget kapital ska uppgå till 20 procent inom fem år. Bolaget avser börja dela ut 50% av kassagenererad vinst från 2020.


Nyckeltal januari-september 2019
 
 
Resultat239,8 MSEK (241,9 MSEK)
Resultat per aktie efter utspädning16,0 SEK(17,1 SEK)
Substansvärde1 207,2 MSEK(833,7 MSEK)
Substansvärde per aktie efter utspädning80,4 SEK (59,2 SEK)
Avkastning på eget kapital23,4% (34,4%)