Om Fastator

En tillväxtmotor för fastighetsmarknaden

Fastator startar, utvecklar och driver bolag inom nya fastighetsrelaterade segment i Sverige. Fastators portfölj sträcker sig över flera fastighetssektorer och geografiska marknader.

Fastatorsfären innefattar såväl renodlade fastighetsbolag som tjänsteföretag inom förvaltning. Som Sveriges enda börsnoterade investmentbolag specialiserat mot fastighetssektorn ger vi investerare en unik möjlighet att exponeras mot flera olika växande delsegment.

Fastator startade 2011 med 35 MSEK i substansvärde och har succesivt ökat substansvärdet till där bolaget står idag. Målet är att snabbare kunna växa och göra förändringar i innehaven än vad ett renodlat fastighetsbolag kan.

 

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden