Vi bygger morgondagens marknadsledare

Om Fastator

Aktien

20.34 SEK

(1.70%)

Läs Fastators delårsrapport för Q4 2020

Q4

Fastator presenterar nytt finansiellt mål och ny utdelningspolicy

Fastators styrelse har fastställt nytt finansiellt mål och ny utdelningspolicy samt uppdaterad mission, vision och affärsidé Utgångspunkten är fortsatt att bolaget ska skapa värde genom att...

Aktiebolaget Fastator (publ) Bokslutskommuniké 2020

Perioden januari-december Omsättning, MSEK 263,2 (218,4) Periodens resultat, MSEK 213,8 (482,1) Avkastning på eget kapital, % 14,4 (42,2) Soliditet, % 47,1 (43,9) Substansvärde,...

Fastators helägda innehavsbolag Point har redan planbesked för 444 lägenheter på tre orter

 Point har på bara åtta månader lyckats få planbesked för planerade 444 lägenheterna om ca 30 000 kvm på tre olika orter, Motala, Bollnäs och Trelleborg Detta endast efter drygt ett år...