Fastators rapport för Q3 2022

Läs rapporten

Claes Elfsberg intervjuar VD Knut Pousette om Point Properties i anslutning till Q1 2022

Se video

Jordens affärsidé – se filmen

 

Se video

Aktien

12.92 SEK

(-0.62%)

Läs Fastators kvartalsrapport

Q3

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 19 JANUARI 2023

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), orgnr 556678-6645, har hållits den 19 januari 2023 Vid bolagsstämman fattades bland annat de beslut som...

Fastators VD och CFO förvärvar aktier

Fastators VD Knut Pousette och CFO Christoffer Strömbäck har förvärvat aktier i Fastator över marknaden för cirka 1 Mkr vardera  För ytterligare information, vänligen...

Extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) den 19 januari 2023

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den...