AktuelltPenser aktieanalys

23 augusti 2019

Senaste aktieanalysen från Penser Access " Tillträdena samt orealiserade värdeökningar gör att vi höjer vårt NAV-estimat till 82-86 kr vilket gör att vi ser ett motiverat värde för aktien i spannet 66-73 kr". https://links.penser.se/f/a/fastator_20190823.pdf


Läs mer

Kalendariumbokslutskommuniké 2019

20 februari 2020

Till kalendariet


Nyckeltal januari-september 2019  
Resultat239,8 MSEK (241,9)
Substansvärde1 207,2 MSEK (833,7)
Substansvärde per aktie efter utspädning80,4 SEK (59,2)
Avkastning på eget kapital23,4% (34,4)