AktuelltPenser aktieanalys

23 augusti 2019

Senaste aktieanalysen från Penser Access " Tillträdena samt orealiserade värdeökningar gör att vi höjer vårt NAV-estimat till 82-86 kr vilket gör att vi ser ett motiverat värde för aktien i spannet 66-73 kr". https://links.penser.se/f/a/fastator_20190823.pdf


Läs mer


Nyckeltal januari-december 2019  
Resultat520,0 MSEK (320,1)
Substansvärde1 476,0 MSEK (915,4)
Substansvärde per aktie efter utspädning98,9 SEK (65,3)
Avkastning på eget kapital44,7% (43,1)