Fastators rapport för Q1 2021

Läs rapporten

Claes Elfsberg intervjuar VD Knut Pousette om Point Properties i anslutning till Q1 2022

Se video

Jordens affärsidé – se filmen

 

Se video

Aktien

13.2 SEK

(3.12%)

Läs Fastators rapport för Q1

2022

Kontant försäljning av SBK för 140 Mkr slutförd, 20% över bokfört värde

Fastator offentliggjorde den 10 maj 2022 att man ingått avtal om att sälja innehavet i SBK Svenska Bostadskompaniet AB Idag har transaktionen slutförts och Fastator har erhållit kontanter om 140...

Företagsparken renodlar genom försäljning av flertalet fastigheter

Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner under första halvåret 2022 sålt sammanlagt 15 fastigheter till ett totalt fastighetsvärde om cirka 55 Mkr...

Företagsparken har tillträtt fastigheter för 430 Mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken offentliggjorde den 6 maj 2022 att man genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter för totalt 430 Mkr Företagsparken har...