Se Fastators klockringning!

 

Se video

Läs Fastators delårsrapport

Läs rapporten

Aktien

20 SEK

(-1.96%)

Läs Fastators delårsrapport för Q2 2021

Q2

Handeln i Fastators aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm, Mid Cap

Aktiebolaget Fastator (publ) meddelar att handeln i bolagets aktier idag inleds på Nasdaq Stockholms huvudmarknadAktierna kommer att handlas i Mid Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (FASTAT)...

Fastator publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) meddelade den 13 september 2021 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Bolagets ansökan om upptagande av Bolagets aktier...

Fastator har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har idag godkänt Aktiebolaget Fastator (publ):s ("Fastator" eller "Bolaget") ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq...