Senaste aktieanalysen från Aktiespararna

Läs analysen

Fastator förnyar samtliga obligationer

Läs mer

Fastator säljer aktier för 955 MKR

Kommentar från VD

Jordens affärsidé – se filmen

 

Se video

Aktien

1.596 SEK

(20.91%)

Fastators senaste kvartalsrapport

Q3

Fastator avser att initiera skriftliga förfaranden under utestående obligationslån av serie 2020/2025, 2020/2026 och 2021/2027

 Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) ska i enlighet med obligationsvillkoren (”Obligationsvillkoren”) för Bolagets utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN...

Fastator avvecklar innehavet Svenska Kulturskatter

Fastator sålde under hösten Hotell Åregården och har idag överlåtit även fastigheterna Gotland Lummelunda Överstekvarn 1:21 och 1:51 samt Gotland Visby Kompaniet 5 (”Fastigheterna”)...

Fastators bokslutsrapport framflyttad till måndagen den 26 februari

Styrelsen i Fastator har beslutat att senarelägga publicering av bokslutsrapporten för 2023 Tidigare kommunicerat datum för rapporten var torsdag den 15 februari Nytt datum för publicering är...