Fastator presenterar bolaget och årsredovisningen för 2020

Se video

Vi bygger morgondagens marknadsledare

Om Fastator

Aktien

20.54 SEK

(2.60%)

Läs Fastators årsredovisning för 2020

2020

Fastator skapar nytt JV-bolag och förvärvar för 357 Mkr

Som tidigare pressmeddelats den 31 mars 2021 etablerade Fastator det helägda dotterbolaget Vivskä, ett transaktionsintensivt fastighetsbolag med inriktning mot lager och lättindustri, med initialt...

Årsredovisning för 2020

Fastators årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, wwwfastatorse Rapporten kan laddas ned i sin helhet...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av...