Presentation Q1 rapport

VD & CFO presenterar

Till Financial Hearings

Fastators årsredovisning för 2022

Läs mer

Jordens affärsidé – se filmen

 

Se video

Aktien

5.9 SEK

(-1.67%)

Läs Fastators kvartalsrapport

Q1

Fastator bildar property- och facilitykoncernen NPM Group. Bolaget är helhetsleverantör av servicetjänster till landets fastighetsägare.

- När vi samlar vår kompetens och erfarenhet i ett enda bolag kan vi skapa stora värden för våra kunder och möjliggöra besparingar och effektiviseringar NPM Group blir i och med...

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 16 MAJ 2023

Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), orgnr 556678-6645, har hållits den 16 maj 2023 Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan...

Delårsrapport januari-mars 2023

Kvartalet jan-marsOmsättning, 132,4 MSEK (174,1)Avkastning på eget kapital, -9,0% (-1,1)Periodens totalresultat, -149,7 MSEK (-26,6)Resultat per aktie efter utspädning, -1,97 SEK (-0,59)Soliditet...