Nyckeltal januari-juni 2020  
Periodens resultat87,6 MSEK (142,2)
Substansvärde1 540,2 MSEK (1 083,6)
Substansvärde per aktie efter utspädning106,9 SEK (74,3)
Avkastning på eget kapital6,1% (14,6)