Fastator presenterar bolaget och årsredovisningen för 2020

Se video

Vi bygger morgondagens marknadsledare

Om Fastator

Aktien

19.51 SEK

(-1.81%)

Läs Fastators årsredovisning för 2020

2020

Årsredovisning för 2020

Fastators årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, wwwfastatorse Rapporten kan laddas ned i sin helhet...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av...

Fastator etablerar transaktionsintensivt bolag med ett initialt kapital om 800 Mkr

Fastator har etablerat ett helägt dotterbolag med ambitionen att vara ett transaktionsintensivt fastighetsbolag Bolaget heter Vivskä och kapitaliseras initialt med drygt 800 Mkr, varav 200 Mkr...