Senaste aktieanalysen från Aktiespararna

Läs analysen

Fastator säljer aktier för 955 MKR

VD Joachim Kuylenstierna kommenterar

Fastators årsredovisning för 2022

Läs mer

Jordens affärsidé – se filmen

 

Se video

Fastator förnyar samtliga obligationer

Läs mer

Aktien

2.335 SEK

(-1.48%)

Läs Fastators kvartalsrapport

Q2

Information från styrelsen med anledning av dagens artiklar i media

Idag den 20/11 har det publicerats artiklar i media som gör gällande att Fastator, genom VD Joachim Kuylenstiernas historiska förehavanden genom sin tidigare arbetsgivare, skulle kunna vara...

Delårsrapport januari-september 2023

Perioden januari-septemberPeriodens totalresultat, -365,5 MSEK (-68,4)Avkastning på eget kapital, -23,6 % (-3,1 %)Soliditet vid periodens slut, 32,7 % (38,5 %)Resultat per aktie efter utspädning,...

Fastator uppfyller villkor för försäljning för 955 miljoner kronor samt förlänger samtliga obligationslån

I enlighet med pressmeddelanden publicerade av Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 30 augusti 2023 och den 26 september 2023 har Fastator ingått...