AktuelltPenser aktieanalys

23 augusti 2019

Senaste aktieanalysen från Penser Access " Tillträdena samt orealiserade värdeökningar gör att vi höjer vårt NAV-estimat till 82-86 kr vilket gör att vi ser ett motiverat värde för aktien i spannet 66-73 kr". https://links.penser.se/f/a/fastator_20190823.pdf


Läs mer

KalendariumDelårsrapport Q3 2020

5 november 2020


Bokslutskommuniké 2020

18 februari 2021

Till kalendariet


Nyckeltal januari-juni 2020  
Periodens resultat87,6 MSEK (142,2)
Substansvärde1 540,2 MSEK (1 083,6)
Substansvärde per aktie efter utspädning106,9 SEK (74,3)
Avkastning på eget kapital6,1% (14,6)