Nyckeltal januari-juni 2019  
Resultat142,2 MSEK (193,3)
Substansvärde1 087,9 MSEK (781,9)
Substansvärde per aktie efter utspädning74,3 SEK (55,5)
Avkastning på eget kapital14,6% (28,5)