Fastators rapport för Q3 2022

Läs rapporten

Claes Elfsberg intervjuar VD Knut Pousette om Point Properties i anslutning till Q1 2022

Se video

Jordens affärsidé – se filmen

 

Se video

Aktien

13.22 SEK

(1.54%)

Läs Fastators kvartalsrapport

Q3

Företagsparken förvärvar för 175 Mkr och välkomnar Andreas Eneskjöld som aktieägare

 Fastators innehavsbolag Företagsparken förvärvar 9 fastigheter i de befintliga delmarknaderna Halmstad, Helsingborg, Lund, Landskrona, Lomma och Uppsala med ett totalt underliggande...

Delårsrapport januari-september 2022

Perioden januari-septemberOmsättning, 481,3 MSEK (233,1)Substansvärde vid periodens slut, 2 001,4 MSEK (2 278,6)Substansvärde per aktie efter utspädning, 25,75 SEK (29,32), utdelning om 1 SEK...

Företagsparken tillträder fastigheter för 1,3 miljarder

Genom ett flertal förvärv från skilda onoterade säljare tillträder Fastators innehavsbolag Företagsparken 46 fastigheter Den sammanlagda ytan är 94 000 kvm byggnader och 356 000 kvm mark...