Nyckeltal Q1 2019 
Resultat83,9 MSEK (6,7)
Substansvärde1015,0 MSEK (591,9)
Substansvärde per aktie efter utspädning69,6 SEK (41,8)
Avkastning på eget kapital10,6% (1,1)