Fastators rapport för Q2 2022

Läs rapporten

Claes Elfsberg intervjuar VD Knut Pousette om Point Properties i anslutning till Q1 2022

Se video

Jordens affärsidé – se filmen

 

Se video

Aktien

14.44 SEK

(1.40%)

Läs Fastators rapport för Q2

2022

Delårsrapport januari-juni 2022

Perioden januari-juni Periodens resultat, 89,6 MSEK (4,8)Avkastning på eget kapital, 6,5% (0,2)Soliditet vid periodens slut, 43,6% (33,5)Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,15...

Fastator redo att öka sin ägarandel i Studentbostäder i Norden

Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Norden har offentliggjort att man avser att genomföra en till 100 procent garanterad kontant nyemission av aktier om 125 Mkr Fastator är redo att öka sin...

Kontant försäljning av SBK för 140 Mkr slutförd, 20% över bokfört värde

Fastator offentliggjorde den 10 maj 2022 att man ingått avtal om att sälja innehavet i SBK Svenska Bostadskompaniet AB Idag har transaktionen slutförts och Fastator har erhållit kontanter om 140...