Vi bygger morgondagens marknadsledare

Om Fastator

Aktien

19.41 SEK

(-0.41%)

Läs Fastators delårsrapport för Q1 2021

Q1

Företagsparken förvärvar för 160 Mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Sala och Visby med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 160 Mkr Förvärven omfattar 7...

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 5 MAJ 2021

Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), orgnr 556678-6645, har hållits den 5 maj 2021 Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand,...

Delårsrapport januari – mars 2021

Kvartalet januari-marsOmsättning, MSEK   72,1 (62,7)Periodens resultat, MSEK   0,9 (-21,4)Avkastning på eget kapital, %   0,0 (-2,2)Soliditet, %   44,3 (43,5)Substansvärde, MSEK   1...