Se Fastators klockringning!

 

Se video

Läs Fastators delårsrapport

Läs rapporten

Aktien

19.48 SEK

(-0.10%)

Läs Fastators delårsrapport för Q2 2021

Q2

Helene Tillberg Wibom föreslås till Fastators styrelse

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) stärker styrelsen med ytterligare spetskompetens inom riskkapitalägda bolag och Facility Management, logistik, IT och digitalisering - Fastator är ett...

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 november 2021Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat...

Svenska Bostadskompaniet förvärvar åtta bostadsfastigheter i Skövde

Fastators innehavsbolag Svenska Bostadskompaniet förvärvar åtta bostadsfastigheter centralt i Skövde med sammanlagt 15 400 kvm Genom förvärvet utökar Svenska Bostadskompaniet sitt bestånd av...