AktuelltLäs mer

KalendariumBokslutskommuniké 2020

18 februari 2021

Till kalendariet


Nyckeltal januari-september 2020  
Periodens resultat188,8 MSEK (145,8)
Substansvärde1 701,1 MSEK (1 201,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning110,4 SEK (80,4)
Avkastning på eget kapital10,1% (23,4)