Senaste aktieanalysen från Aktiespararna

Läs analysen

Fastator förnyar samtliga obligationer

Läs mer

Fastator säljer aktier för 955 MKR

Kommentar från VD

Jordens affärsidé – se filmen

 

Se video

Aktien

1.9 SEK

(32.50%)

Fastators senaste kvartalsrapport

Q1

Delårsrapport januari-mars 2024

Kvartalet januari - marsOmsättning, 111,5 MSEK (132,4 )Avkastning på eget kapital, -36,5% (-9,0)Periodens totalresultat, -248,0 MSEK (-149,7)Resultat per aktie efter utspädning, -3,15 SEK...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), orgnr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 17 juni 2024, kl 1100 på Linnégatan 2 i Stockholm RÄTT ATT DELTA I...

Styrelsen utser Svante Bengtsson till VD

Fastators styrelse har idag beslutat att utse Svante Bengtsson som VD för Fastator · När jag åtog mig uppdraget som tf VD i december 2023 var min målsättning att snabbt kunna rekrytera in en...