AktuelltPenser aktieanalys

23 augusti 2019

Senaste aktieanalysen från Penser Access " Tillträdena samt orealiserade värdeökningar gör att vi höjer vårt NAV-estimat till 82-86 kr vilket gör att vi ser ett motiverat värde för aktien i spannet 66-73 kr". https://links.penser.se/f/a/fastator_20190823.pdf


Läs mer


Nyckeltal januari-mars 2020  
Periodens resultat-21,7 MSEK (83,9)
Substansvärde1 421,0 MSEK (1 015)
Substansvärde per aktie efter utspädning95,10 SEK (72,40)
Avkastning på eget kapital-2,2% (10,6)