Vi bygger morgondagens marknadsledare

Om Fastator

Aktien

113.5 SEK

(6.07%)

Läs Fastators delårsrapport för Q3 2020

Q3

Aktieköp för drygt elva miljoner kronor av nuvarande och tillträdande VD samt ledande befattningshavare

Efter att Fastator den 18 december 2020 meddelat att man realiserat sitt innehav i Offentliga Hus i Norden AB och anställt ny VD, har ett antal personer i nuvarande ledningsgrupp och styrelse...

Fastator verkställer aktiesplit

Vid Fastators extra bolagsstämma den 15 december 2020 beslutades om uppdelning av aktier (sk aktiesplit) med villkor 5:1 Styrelsen bemyndigades av bolagsstämman att bestämma avstämningsdag för...

Fastator meddelar förväntat tvingande återköpserbjudande under sina utestående obligationslån

Hänvisning görs till Aktiebolaget Fastators (publ) (“Fastator” eller ”Emittenten”) 500 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023 med ISIN...