Jordens affärsidé – se filmen

 

Se video

Läs Fastators delårsrapport för Q3

Läs rapporten

Aktien

22.05 SEK

(-0.90%)

Läs Fastators delårsrapport för Q3 2021

Q3

Företagsparken växer till 3,6 Mdkr och Fastator blir majoritetsägare

Fastator har genomfört ett antal transaktioner som leder till att Fastator blir majoritetsägare i Företagsparken med en ägarandel om totalt 79% samtidigt som Företagsparken växer och når ett...

Företagsparken gör sitt 73:e fastighetsförvärv för i år och förvärvar för 200 Mkr i Stockholm och Södertälje

Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om att förvärva nio fastigheter i Stockholm och Södertälje med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 200 Mkr Förvärvet...

Fastators innehavsbolag Point visar vägen för hållbar bostadsutveckling – bygger inte på gröna ytor

84 000 kvadratkilometer av svensk jordbruksmark, motsvarande två tredjedelar av hela Öland, har försvunnit på 10 år En ohållbar utveckling om Sveriges klimat- och självförsörjningsmål ska...