Se Fastator på Småbolagsdagarna 2021

Se presentationen

Aktien

18.11 SEK

(0.00%)

Läs Fastators delårsrapport för Q1 2021

Q1

Företagsparken och Vivskä förvärvar för 140 Mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Helsingborg, Uddevalla, Ljungby och Motala med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 105 Mkr...

Fastators JV-bolag med Broadgate förvärvar för 145 Mkr

Fastators och Broadgate Asset Managements joint venture-bolag har tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Uppsala och Umeå med ett totalt fastighetsvärde om 145 Mkr och en total uthyrningsbar...

Fastators innehavsbolag Nordic PM förvärvar och breddar bolagets erbjudande

Fastators innehavsbolag Nordic PM erbjuder fullservice inom fastighetsförvaltning över hela Sverige och förvaltar en sammanlagd yta om drygt 2,3 miljoner kvm Som ett led i Nordic PM:s...