AktuelltPenser aktieanalys

23 augusti 2019

Senaste aktieanalysen från Penser Access " Tillträdena samt orealiserade värdeökningar gör att vi höjer vårt NAV-estimat till 82-86 kr vilket gör att vi ser ett motiverat värde för aktien i spannet 66-73 kr". https://links.penser.se/f/a/fastator_20190823.pdf


Läs mer


Nyckeltal januari-juni 2019  
Resultat142,2 MSEK (193,3)
Substansvärde1 087,9 MSEK (781,9)
Substansvärde per aktie efter utspädning74,3 SEK (55,5)
Avkastning på eget kapital14,6% (28,5)