Se Fastator på Småbolagsdagarna 2021

Se presentationen

Aktien

18.61 SEK

(0.38%)

Läs Fastators delårsrapport för Q1 2021

Q1

Fastator, Point och Företagsparken förvärvar för totalt 385 Mkr

Fastator och dess båda innehavsbolag Point och Företagsparken har genom olika transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter i Motala, Strömstad och Höganäs med ett totalt...

Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

AB Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) emitterade den 3 juni 2021 seniora icke säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor (”Obligationerna”) under sitt utestående...

Fastator och Företagsparken förvärvar för 780 Mkr och avyttrar för 245 Mkr

Fastator och dess innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter i Helsingborg, Östersund, Höganäs, Skövde, Vara, Ale, Vårgårda...