Våra innehav

Vrenen

Vrenen bildades i november 2021 och är verksamma inom segmentet
bostäder. Bolaget skapar i huvudsak värde genom att vara en aktiv ägare
av flerbostadshus.

https://www.vrenen.se/

Finansiell överblick Q3 2023

Fastators kapitalandel 58,2%
Fastighetsvärde 361,8 MSEK