Om Fastator

Hållbarhet

Vi tror på att de investeringar som skapar värde för samhället också är de som skapar mest värde för våra aktieägare. Fastators hållbarhetsarbete handlar om hur vi som investmentbolag kan bidra till en hållbar utveckling och hur vi främjar positiv samhällsutveckling genom våra innehavsbolag. Gemensamt för alla våra innehav är att de på olika sätt bidrar till en starkare samhällsutveckling – vare sig det är genom att skapa förutsättningar för en bättre välfärd, bygga upp livskraftiga stadskärnor eller stärka svensk industri.

Som investmentbolag har vårt agerande en direkt och indirekt inverkan på såväl svensk fastighetsmarknad som på samhället i stort, på både kort och lång sikt. Vi har tagit fram riktlinjer och policys som styr våra investeringar och dagliga beslut för att stärka hållbarhetsarbetet, både i vår egen verksamhet och genom våra investeringar.

 

Case
Grön finansiering för Offentliga Hus

Som ägare arbetar vi tillsammans med våra innehavsbolag för att främja ett hållbart förhållningssätt i verksamheterna. Ett exempel är Offentliga Hus som påbörjat omställningen till en större andel grön finansiering, för att kunna rikta investeringar till insatser som skapar en positiv miljöpåverkan.

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar kvalitativa samhällsfastigheter över hela Sverige. Under 2019 upprättade Offentliga Hus ett grönt ramverk som möjliggjort emittering av gröna obligationer till ett värde av 700 miljoner kronor. Detta kommer användas till en rad olika satsningar för att skapa gröna, energieffektiva fastigheter, bland annat att miljöcertifiera både förvärvade och nybyggda fastigheter samt åtgärder för en minskad energiförbrukning i fastigheterna på minst 25 procent.

Intresset för Offentliga Hus gröna obligationer har varit stort från dag ett, vilket speglar den stora efterfrågan på investeringar som skapar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Finansiell kalender

Kommande händelser

Bolagsstyrning

Här hittar du information om bolagsstyrning i Fastator.

Finansiella rapporter

Här kan du ladda ned Fastators tidigare publicerade finansiella rapporter.