För investerare

Fastators aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Main Market. Här hittar du finansiell information och fakta som berör dig som är aktieägare, investerare, analytiker eller allmänt intresserad av Fastator.

Investerarkontakt

Björn Rosengren, tf VD
bjorn.rosengren@fastator.se
+46 707 14 11 11

Svante Bengtsson, Vice VD
svante.bengtsson@fastator.se
+46 709 56 67 56