Om Fastator

Vår affärsmodell

Omvärldsanalys – från makro till mikro

• Utifrån trender och behov identifierar Fastator fastighetssegment med tillväxtmöjligheter.
• Vi har ständigt pågående dialog med vårt omfattande nätverk.
• Vi startar verksamheter med korta ledtider – från identifierat behov till aktiv verksamhet.

Etablering och initial investering

• Tillväxtpotentialen är det avgörande för oss – inte geografiskt område eller ett visst fastighetssegment.
• Sverige är mer än storstadsområden och vi vill få dessa områden att leva och utvecklas.
• Fastator är inte bara ett investmentbolag, vi är med och utvecklar Sverige.

Expansion genom partnerskap

• Vi utövar aktivt ägarskap genom kapital och finansieringskunskap, affärsutvecklingsstöd och vårt omfattande nätverk.
• Vi erbjuder partners att finansiellt investera eller att vara aktiva med operativa roller i våra bolag för att bidra till bolagens framtida tillväxt.
• Målet är att bolagen ska växa snabbare genom partnerskap än vad som hade varit möjligt på egen hand.

Mognadfas och marknadsledarskap

• Utveckling och stark tillväxt i fokus följs av att verksamheten vi investerat i går in i en mognadsfas där vi sätter upp nya mål för marknadsledarskap.
• Vi har ingen uttalad exitstrategi utan utvärderar löpande våra innehav.