Om Fastator

Därför är Fastator en god investering

1. Vi ser det andra inte ser

Holistisk syn på fastighetsmarknaden utan begränsning till en viss region eller sektor. Utgår från samhällsbehov och hittar tillväxtmöjligheter som kan definiera helt nya segment.

2. Tillväxt i fokus

Bedömning av tillväxtpotential viktigast vid investeringsbeslut. Vi ställer krav på stabila hyresintäkter och tydlig utvecklingspotential – som vi strävar efter att tillvarata.

3. Stort och brett kontaktnät

Vårt kontaktnät är en av våra viktigaste tillgångar som vi vårdar och fortsätter att växa. Ständig dialog med intressenter och kompetenser ger oss unik möjlighet att se trender och behov i samhället.

4. Innehav med stor potential

Vi investerar i nischer med stor tillväxtpotential. Merparten är samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter utanför storstadsregionerna i södra och mellersta Sverige.

5. Utmärkt track record

Vi utvecklar innehaven genom aktivt ägarskap, tillför kapital, finansieringskunnande, affärsutvecklingsstöd och kontaktnät. Fastator startade 2011 med 35 miljoner kr i substansvärde och har på nio år ökat värdet till 1,7 miljarder kr.

6. Flexibel finansiering- och exitmodell

Vi skapar aktieägarvärde genom bedömning av innehaven utifrån värdeskapandeperspektiv och investeringar via partnerskap. Vi har ingen uttalad exitstrategi utan utvärderar löpande.

7. Solid finansiell ställning

Fastator har en solid finansiell ställning med en stor kassa och stabila kassaflöden. Bolaget är väl positionerat för att göra nya värdeskapande investeringar.

8. Vi utvecklar Sverige

Vi ser stabil utveckling för fastighetsrelaterade verksamheter som gagnar en hållbar framtid. Vi satsar på det livskraftiga Sverige utanför storstads-områdena och är med och utvecklar Sverige.

9. Erfaren ledning

Bakom Fastator står Sveriges mest erfarna fastighets- och finansprofiler. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens. En framgångsfaktor är medarbetarnas lyhördhet och innovationskraft.

10. Kunnig styrelse med unik bredd

Fastators styrelse har en unik bredd och representerar såväl fastighets- och finansieringskunnande liksom erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter som gagnar samhället.