För investerare

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Fastator ska enligt bolagsordningen lägst vara 14 000 000 SEK och högst 56 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 43 750 000 stycken och högst 175 000 000 stycken.

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i Fastator uppgår till 24 868 048,01 SEK fördelat på 77 712 648 aktier. Kvotvärdet uppgår till 0,32 SEK. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i SEK. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs hos Euroclear Sweden AB.