För investerare

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Fastator ska enligt bolagsordningen lägst vara 14 000 000 SEK och högst 56 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 8 750 000 stycken och högst 35 000 000 stycken.

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i Fastator uppgår till 24 537 104,64 SEK fördelat på 15 405 690 aktier. Kvotvärdet uppgår till 1,60 SEK. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i SEK. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs hos Euroclear Sweden AB.