Våra innehav

Företagsparken

Säkrar robusta lokala försörjningskedjor

Företagsparken är ett fastighetsbolag som äger logistik- och lätt industrifastigheter. Företagsparken är verksamma i ett flertal expansiva städer i Sverige samt har ett mindre bestånd i Finland.

www.företagsparken.se

Finansiell överblick Q1 2022

Fastators ägarandel 77,6 %
Aktiv ägare sedan 2016/2018
Resultat 90,4 MSEK
Fastighetsvärde 4 251 MSEK