Våra innehav

Företagsparken

Säkrar robusta lokala försörjningskedjor

Företagsparken är ett fastighetsbolag som äger lager- och lättindustrifastigheter. Företagsparken är verksamma i ett flertal expansiva städer i Sverige
samt har ett mindre bestånd Finland.

Under hösten har Företagsparken genomfört en nyemission om 900 miljoner. För att ta del av uppdaterad aktieägarlista klicka här.

www.företagsparken.se

Finansiell överblick Q3 2023

Fastators ägarandel 53,2 %
Aktiv ägare sedan 2016/2018
Fastighetsvärde 5,96 MDSEK