Våra innehav

Företagsparken

Säkrar robusta lokala försörjningskedjor

Företagsparken är ett fastighetsbolag som äger logistik- och lätt industrifastigheter. Företagsparken är verksamma i ett flertal expansiva städer i Sverige samt har ett mindre bestånd i Finland.

www.företagsparken.se

Finansiell överblick Q3 2022

Fastators ägarandel 72,7 %
Aktiv ägare sedan 2016/2018
Resultat 129,1 MSEK
Fastighetsvärde 5 011 MSEK