Våra innehav

Företagsparken

Säkrar robusta lokala försörjningskedjor till svensk industri

Företagsparken är ett snabbväxande fastighetsbolag som äger logistik- och industrifastigheter, med en uthyrningsbar yta om cirka 111 000 kvm och obebyggd mark om cirka 80 500 kvm. Bolaget har börjat sin geografiska spridning, från att tidigare främst varit koncentrerade till södra delarna av Sverige.

www.företagsparken.se

Finansiell överblick Q4 2020

Fastators ägarandel 50 %
Aktiv ägare sedan 2016/2018
Resultat 27,8 MSEK
Fastighetsvärde 800 MSEK