Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2014-01-15
News
IR
Swedish
I november 2012 gav REHACT ut ett konvertibellån som löper under perioden 1 december 2012 till 30 november 2016. Konvertibellånet löper med 9,75 % ränta som betalas ut halvårsvis. Lånet kan konverteras till aktier...