Styrelsen offentliggör granskningsrapport avseende Fastator och Joachim Kuylenstierna – inga oegentligheter har framkommit.

2023-12-06

Styrelsen offentliggör granskningsrapport avseende Fastator och Joachim Kuylenstierna – inga oegentligheter har framkommit.

Styrelsen offentliggör också den interna utredning som man givit oberoende advokat Björn Wendleby i uppdrag att ta fram. Utredningen har inte funnit något kriminellt i vare sig uppbyggnaden av Fastator eller i VD Joachim Kuylenstiernas förehavanden kopplade till hans engagemang i bolaget. Hela advokatutredningen finns tillgänglig som bilaga till detta pressmeddelande.

Styrelsen i Fastator meddelar att Joachim Kuylenstierna lämnar sin post som VD i bolaget.

I samband med Joachim Kuylenstiernas avgång har styrelsen fattat beslut om att tillsätta Björn Rosengren, nuvarande styrelseordförande, som tillförordnad VD tills en mer permanent lösning finns på plats. Anders Mossberg, styrelseledamot, tar temporärt över rollen som styrelsens ordförande. 

  • Det är glädjande att utredningen bekräftar att varken Fastator eller Joachim Kuylenstiernas ägarbolag har varit involverade i något kriminellt. Nu är vår primära uppgift att skyndsamt få fram en permanent VD som kan leda bolaget, kommenterar Björn Rosengren.
  • Med tanke på min egen hälsa och för bolagets bästa avgår jag nu som VD, kommenterar Joachim Kuylenstierna. 
Dela inlägg