Våra innehav

Vrenen

Vrenen bildades i november 2021 och är ett bostadsbolag som geografiskt fokuserar på Mälardalens expansiva pendlingsorter.

 

 

Fastators ägarandel stamaktier 43,1%
Fastators ägarandel preferensaktier 75,8%