Våra innehav

Studentbostäder i Norden

Rätt förutsättningar för Sveriges studenter

Studentbostäder i Norden äger, förvaltar och utvecklar student- bostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor/universitet. Per den 31 december 2021 hade Studentbostäder i Norden en fastighetsportfölj om 4 600 studentbostäder med ett fastighetsvärde om cirka 5,6 MDSEK och en projektportfölj på över 3 700 studentbostäder. Bolagets ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier.

 

www.sbsstudent.se

Finansiell överblick Q3 2022

Fastators ägarandel 24,51%
Aktiv ägare sedan 2018
Fastighetsvärde 6 425 MSEK