Våra innehav

Våra innehav

Vi bygger morgondagens marknadsledare i fastighetssverige

Fastator bygger upp och investerar i verksamheter med tydlig tillväxtpotential. Vår portfölj sträcker sig över en rad fastighetssektorer och geografiska marknader, och innefattar såväl renodlade fastighetsbolag som tjänsteföretag inom förvaltning. Vi har ingen uttalad exitstrategi utan utvärderar löpande portföljen utifrån en aktiv ägarambition.

Fastator investerar i såväl noterade som onoterade bolag.
I regel uppgår vår ägarandel till mellan 10 och 50 %.

Verksamhetsbolag

Point Properties

NPM Group

Företagsparken

Vrenen

Avyttrade innehav

Studentbostäder i Norden

Fastator Sicklaön