Våra innehav

Vivskä

Fastator äger 100 procent av Vivskä som är ett fastighetsbolag inriktat transaktioner och med hela Sverige som marknad. Bolaget etablerades i mars 2021 och kommer initialt att förvärva fastigheter och fastighetsbestånd som efter renodling och utveckling passar in i Fastators innehavsbolag Företagsparken.

Finansiell överblick Q2 2021

Fastators ägarandel 100 %
Fastighetsvärde 34,3 MSEK