Våra innehav

Svenska Bostadskompaniet

SBK, Svenska Bostadskompaniet, grundades 2018 och är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på förvärv, förvaltning och förädling av hyresfastigheter belägna i välmående medelstora städer i södra och mellersta Sverige. Fastator investerade i bolaget under inledningen av 2021 och äger 50 procent av bolaget.

https://sbkbostad.se

 

Finansiell överblick Q1 2022

Fastators ägarandel 50 %
Fastighetsvärde 586,0 MSEK