Avyttrat

Konland AB

5 oktober 2016

I oktober 2016 avyttrade Fastator samtliga aktier i fastighetsbolaget Konland AB mot en köpeskilling om 33,0 MSEK, som erlades kontant. Köpare var Landera AB. Fastator realiserade en avkastning på eget kapital om 252% genom försäljningen.

Fastator ägde tidigare 49% i Konland. Den 9 juni 2016 meddelades att Konland AB avyttrat sitt fastighetsinnehav, två fastigheter på Kungsholmen i Stockholm, till Tobin Properties AB (publ) och Fridhem Fastighetsutveckling Stockholm AB.


Åstorp Axeln 7 & 8

15 juni 2016

Den 15 juni 2016 avyttrade Fastator sina sista direktägda fastigheter, industri- och logistikfastigheterna Axeln 7&8 i skånska Åstorp.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till om 50,5 MSEK, vilket motsvarar en avkastning om 654% för Fastators aktieägare under innehavsperioden.