Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar student­bostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor. Bolaget grundades 2018 och var då en samman­slagning av tre fastighetsbolags studentportföljer. Vid samman­slagningen hade bolaget ett fastighetsvärde om 890 MSEK för­ delat på 21 fastigheter och 1 350 lägenheter. Idag äger bolaget 31 fastigheter och 2 900 lägenheter, med 100 lägenheter under uppförande. Bolagets ambition är att bli Sveriges största stu­dentbostads-bolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke. Bolaget kommer att noteras genom att ett sam­gående med Prime Living där Studentbostäder i Sverige nuva­rande aktieägare blir huvudägare i det noterade bolaget.

www.sbsstudent.se


FINANSIELL ÖVERBLICK Q3 2020


 
Fastators ägarandel34,4%
Investeringstidpunkt2018
Resultat81,1 MSEK
Fastighetsvärde2 259 MSEK