Bild: Torleif Svensson

Offentliga Hus förvärvar och förädlar fastigheter och miljöer för uthyrning till offentliga hyresgäster.

Offentliga Hus ägs till 50 procent av Fastator. Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter och äger fastigheter i hälften av Sveriges kommuner. Fokus ligger på långsiktigt ägande och aktiv förvaltning, vilket gör bolaget till en attraktiv samarbetspartner för kommuner och landsting i behov av effektiva samhällslokaler.  Bolaget har ett brett kontaktnät inom offentlig sektor genom dess styrelse och lång erfarenhet av aktiv fastighetsförvaltning.

I juni 2017 offentliggjorde Fastator att man förbereder Offentliga Hus för en börsnotering.

VD för Offentliga Hus är Lars Holm.

www.offentligahus.se


FINANSIELL ÖVERBLICK Q3 2019


 
 
Fastators ägarandel50%
Investeringstidpunkt2011
Resultat78,1 MSEK (463,2)
Fastighetsvärde4 735 MSEK (3 064)