Sedan augusti 2016 äger Fastator 64% av Nordic PM, med verksamhet inom fastighetsförvaltning, lokaluthyrning, fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner.

Nordic PM är ett tjänsteföretag verksamt inom fastighetsförvaltning, lokaluthyrning, fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner. Bolaget har totalt drygt 170 medarbetare och förvaltar fastigheter från Karesuando i norr till Malmö i söder, med en sammanlagd yta om drygt 2 miljoner kvm.

Nordic PM ska växa och har ambitionen att bli ett av de största fastighets-förvaltningsbolagen i Sverige. Genom Nordic PM kan Fastator erbjuda en effektivt prissatt förvaltningstjänst till alla bolag inom Fastatorsfären. Nordic PMs grundare Joakim Orthén, äger 27% av Nordic PM.

www.nordicpm.se


FINANSIELL ÖVERBLICK Q3 2019


 
 
Fastators ägarandel64%
Investeringstidpunkt2016
Resultat7,75 MSEK (5,0)
Omsättning70,2 MSEK (54,9)