Sedan oktober 2018 äger Fastator 100% av fastighetsbolaget Industrisamhället.

Industrisamhället är det tidigare delägda Portvakten Industrifastigheter, som Fastator sedan oktober 2018 äger till 100 procent. I samband med förvärvet ändrades även namnet till Industrisamhället – ett snabbväxande fastighetsbolag som äger elva större industrifastigheter i Öresundsregionen, med en uthyrningsbar yta om cirka 57 000 kvm och obebyggd mark om cirka 55 000 kvm. Bolaget har nu ambition att vidga sin geografiska spridning.

www.industrisamhället.se


FINANSIELL ÖVERBLICK Q3 2019


 
 
Fastators ägarandel100%
Investeringstidpunkt2016/2018
Resultat14,6 MSEK (8,0)
Fastighetsvärde409,4 MSEK (279,4)