Industriparken är ett snabbväxande fastighetsbolag som äger logistik- och industrifastigheter, med en uthyrningsbar yta om cirka 111 000 kvm och obebyggd mark om cirka 80 500 kvm. Bolaget har börjat sin geografiska spridning, från att tidigare främst varit koncentrerade till södra delarna av Sverige.

www.industriparken.se


FINANSIELL ÖVERBLICK Q3 2020


 
 
Fastators ägarandel50%
Investeringstidpunkt2016/2018
Resultat-5,3 MSEK
Fastighetsvärde800 MSEK