Våra innehav

Abamco

Abamco är ett fastighetsbolag och joint venture-bolag som ägs 50 procent vardera av Fastator och Broadgate Asset Management. Abamco är ett transaktionsintensivt bolag, där Broadgate Asset Management arbetar aktivt med att identifiera och förvärva kommersiella kassaflödesfastigheter som efter renodling passar in i Fastators innehavsbolag Företagsparken.

Finansiell överblick Q3 2021

Fastators ägarandel 50 %
Fastighetsvärde 443,3 MSEK