q&a

Här hittar du svar på vanliga frågor om Fastator.


 

om fastator

Vad är Fastator?

Fastator är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Vi investerar i entreprenörsdrivna bolag där vi med kapital och kompetens bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Vi investerar i både noterade och onoterade bolag med internationell spännvidd. Vår ägarandel uppgår till lägst 10 och högst 50 procent. I regel investerar vi minst 50 MSEK per investering.

Bolaget med sin nuvarande affärsinriktning bildades 2015 och börsnoterades på̊ Nasdaq OMX First North i september samma år.

Vad är Fastators målsättning?

Vi ska vara det ledande investmentbolaget inom fastighetssektorn i norra Europa. Finansiellt är målet att avkastningen på eget kapital ska uppgå till 20% inom fem år.

Vilka är Fastators konkurrenter?

Vi ser oss som nyskapande på marknaden och har idag inga tydliga konkurrenter.

Varför ska man köpa aktier eller obligationer i Fastator?

Tidigare har det funnits få möjligheter för sparare att ta del av värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden utan att bli ägare i en enskild fastighet eller fastighetsbestånd, men genom Fastator har detta nu blivit möjligt. Genom att kapitalet sprids till flera underliggande investeringar ges en god riskspridning och ständig anpassning till marknadsförutsättningarna som inte är möjligt med en direktinvestering.

Varför har ni flera före detta politiker i styrelsen?

Vi har en mycket stark fastighetskompetens i både ledning och styrelse, men har också vinnlagt oss om att ha personer med starka nätverk i näringsliv och offentlig förvaltning.

 

våra investeringar

Vilka bolag investerar Fastator i?
Vi investerar i entreprenörsdrivna bolag och projekt som äger, förvaltar, servar och utvecklar fastigheter inom såväl offentlig som privat sektor.

Vilken är Fastators investeringsfilosofi?

Vår investeringsfilosofi är att äga mellan 10 och 50 procent och genom aktivt ägande bidra med kapital och branschkompetens.

Vilken är Fastators riskfilosofi?

Vår målsättning är att vara bäst i branschen på att förstå avvägningen mellan risk och avkastning i fastighetssektorn. Vår branschkunskap ger oss möjlighet att ta kalkylerade risker för att skapa optimal avkastning för våra investerare.

Hur arbetar Fastator som ägare?

Vi tar ett aktivt ägaransvar där vi driver utvecklingen fram att genom att tillföra kapital, expertkompetens och nätverk.