Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2023-12-06
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Staff change
Styrelsen offentliggör också den interna utredning som man givit oberoende advokat Björn Wendleby i uppdrag att ta fram. Utredningen har inte funnit något kriminellt i vare sig uppbyggnaden av Fastator eller i VD Joachim Kuylenstiernas...
2023-11-20
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Idag den 20/11 har det publicerats artiklar i media som gör gällande att Fastator, genom VD Joachim Kuylenstiernas historiska förehavanden genom sin tidigare arbetsgivare, skulle kunna vara involverade i affärer som strider mot svensk...
2023-11-16
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q3
Perioden januari-september Periodens totalresultat, -365,5 MSEK (-68,4) Avkastning på eget kapital, -23,6 % (-3,1 %) Soliditet vid periodens slut, 32,7 % (38,5 %) Resultat per aktie efter utspädning, -4,7 SEK (-1,73) Substansvärde vid...
2023-11-10
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
I enlighet med pressmeddelanden publicerade av Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 30 augusti 2023 och den 26 september 2023 har Fastator ingått avtal om en försäljning...
2023-10-23
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Nomination Committee
I enlighet med de av årsstämman 2023 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Henric Bergsbjörk (utsedd av Skälsö Intressenter AB), Mats Lundberg (utsedd av Mats Invest AB) samt Mats...
2023-10-16
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 26 september 2023 har Bolaget initierat skriftliga förfaranden (de ”Skriftliga Förfarandena”)...
2023-09-26
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr. 556678-6645, har idag träffat en överenskommelse med majoriteten av obligationsinnehavarna för Fastators tre utstående obligationslån om villkor för en förlängning med två...
2023-09-08
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 22 augusti 2023 har Bolaget initierat ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”)...
2023-08-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
I samband med försäljning av direkt och indirekt ägda aktier i Företagsparken reglerar Fastator samtidigt ett borgensåtagande. Köpare är två befintliga aktieägare i Företagsparken. Fastator kommer efter...
2023-08-23
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Staff change
Aktiebolaget Fastator (publ) meddelar idag att CFO Christoffer Strömbäck sagt upp sin anställning för en nyinrättad tjänst på Castellum. Christoffer Strömbäck har varit CFO för Fastator sedan 2019 och...
2023-08-22
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Aktiebolaget Fastator (publ), org. Nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 30 juni 2023 har Bolaget inlett diskussioner med långivaren under ett lån upptaget...
2023-08-21
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Staff change
Aktiebolaget Fastator (publ) har utsett Joachim Kuylenstierna till ny VD medan Svante Bengtsson återgår till rollen som vice VD i bolaget. Joachim Kuylenstierna är Fastators grundare. Svante Bengtsson har tidigare haft tunga exekutiva...