Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2022-12-19
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 januari 2023, kl 11:00 på...
2022-11-10
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
Perioden januari-september Kvartalet juli-september Kommentarer från VDI tider som dessa gäller det att stå på tå, vara aktiv och lyhörd. Aktiviteten har varit hög de sista månaderna. Omvärlden byter skepnad...
2022-10-17
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Genom en riktad kontant nyemission till ett antal investerare tillförs ytterligare kapital till Fastators innehavsbolag Företagsparken. Den kontanta nyemissionen sker till substansvärde (NAV) om 39 kronor per aktie. Aktieägarlistan...
2022-08-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Q2
Perioden januari-juni Kvartalet april-juni Kommentarer från VD Fastator har under kvartalet minskat koncernens räntebärande skulder med 2,4 miljarder kronor. Fastator har därmed stärkt sin finansiella ställning genom att...
2022-06-02
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator emitterade den 20 april 2022 seniora icke säkerställda obligationer om 100 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 000 miljoner kronor med ISIN SE0017159916. Fastator har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande...
2022-05-05
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 5 maj 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand...
2022-05-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
2022-04-11
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har framgångsrikt emitterat ytterligare icke-säkerställda obligationer om 100 Mkr under Fastators utestående obligationslån 2021/2025 med en total ram om 1 000 Mkr och ISIN SE0017159916. Efter emissionen kommer totalt...
2022-04-05
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2022. Mot bakgrund av den pågående smittspridningen som råder till följd av covid-19-pandemin...
2022-04-05
News
IR
Swedish
Regulatory
VPML
Report
Annual
2022-02-17
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har sagt upp sitt avtal med Erik Penser Bank om likviditetsgaranti för Fastators aktie. Avtalet träffades 2018 och syftet med garantin var att främja aktiens likviditet och minska dess volatilitet och därmed underlätta...
2022-02-16
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
Fastator ökar vinsten med 93 % jämfört med samma period föregående år. Fastators investeringar visar fortsatt mycket stark tillväxt. Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 1,00 kronor per aktie för...