Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2021-12-20
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma som äger rum onsdagen den 12 januari 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på adressen Linnégatan 2, Stockholm...
2021-12-16
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 Mkr, inom ett rambelopp om 1 000 Mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m...
2021-12-10
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Som tidigare meddelats har Fastators dotterbolag Svenska Kulturskatter AB förvärvat Åregården och Lindgården i Åre respektive Visby. De tidigare delägarna av Åregården väljer nu att ta sin köpeskilling...
2021-11-10
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Extra bolagsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 10 november 2021. Stämman har genomförts genom poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198)...
2021-11-04
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
2021-10-29
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Nomination Committee
I enlighet med de av årsstämman 2021 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Henric Bergsbjörk (utsedd av Skälsö Intressenter AB), Mats Lundberg (utsedd av Mats Invest AB) samt Ulf...
2021-09-16
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) meddelar att handeln i bolagets aktier idag inleds på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Aktierna kommer att handlas i Mid Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (FASTAT) och ISIN-kod (ISIN SE0015407382). Det sker...
2021-09-14
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) meddelade den 13 september 2021 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Bolagets ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på...
2021-09-13
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har idag godkänt Aktiebolaget Fastator (publ):s ("Fastator" eller "Bolaget") ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet...
2021-09-03
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) offentliggör resultatet av det tvingande återköpserbjudandet som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande den 17 augusti 2021 (“Återköpserbjudandet”)...
2021-08-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
2021-08-17
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA...