Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2020-12-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Styrelsen för Fastator (publ) meddelar att man rekryterat Knut Pousette som ny VD för bolaget. Knut tillträder den första februari 2021 och ersätter då Joachim Kuylenstierna som efter fyra framgångsrika år på...
2020-12-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har idag, tillsammans med sitt hälftenägda bolag Nordact AB samt Offentliga Nordic Property Holding SARL och CLBRM Private S.A., SICAR on behalf of its Compartment Real Assets (”Säljarna”)...
2020-12-15
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 15 december 2020 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Punkt 7: vinstutdelning i form av dels kontant-...
2020-11-12
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har beslutat att föreslå en kontant utdelning om 3,00 kronor per aktie och en sakutdelning av aktier i innehavsbolaget Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga...
2020-11-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
2020-10-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN...
2020-10-29
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastastors innehavsbolag Offentliga Hus har idag erhållit kreditbetyget BB Flat av Nordic Credit Rating (NCR). Uppgraderingen av kreditbetyg innebär ett viktigt steg mot att uppnå Investment Grade (BBB-) vilket är en av bolagets...
2020-10-23
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”), offentliggör idag utfallet av erbjudandet i samband med noteringen av Bolagets aktier (”Erbjudandet”) på Nasdaq...
2020-10-13
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Action
Prospectus
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Fastators innehavsbolag...
2020-09-25
News
IR
Swedish
Regulatory
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) har idag lämnat meddelande om förtida inlösen av utestående obligationer 2018/2021 med ISIN SE0011762129 (”Obligationerna”) i linje med...
2020-09-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) offentliggör resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande den 10 september 2020 (“Återköpserbjudandet”)...
2020-09-14
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) har framgångsrikt tagit upp två seniora icke-säkerställda obligationslån (de ”Nya Obligationerna”). Det ena obligationslånet...