Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2017-12-15
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Affärerna omfattar drygt 164 fastigheter belägna över hela Sverige. Huvuddelen av fastigheterna utgörs av strategiskt placerade vägstationer där statligt ägda Svevia är hyresgäst. Förvärven omfattar...
2017-12-15
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
I augusti 2016 förvärvade Fastator samtliga aktier i förvaltningsbolaget Nordic PM AB. I avtalet som tecknades med säljaren fanns ett villkor om tilläggsköpeskilling om 6 mkr. Fastators ägarfilosofi är att ledande...
2017-12-08
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Emissionslikviden avses användas till fastighetsförvärv samt generella verksamhetsändamål. - Det här är ett viktigt första steg mot målet att börsnotera Offentliga Hus inom de närmaste två...
2017-11-06
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
KOMMENTAR FRÅN VD Förväntad tillväxt på en marknad i gungning Vårt huvudinnehav Offentliga Hus har fått vårt fulla engagemang den senaste tiden. En inriktning som visat sig vara helt rätt – ingen...
2017-10-26
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Financial calendar
För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, tf. VD joachim.kuylenstierna@fastator.se +46 (0) 70 515 51 51 Svante Bengtsson, CFO svante.bengtsson@fastator.se +46 (0) 709 566 756 Informationen i detta pressmeddelande är...
2017-08-22
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Vid inläsning av data har ett fel inträffat som inneburit att vissa belopp adderats på fel rad i kassaflödesrapporten. Det har därför exempelvis i den senaste delårsrapporten felaktigt rapporterats att koncernen betalat...
2017-08-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
KOMMENTAR FRÅN VD Nu ökar vi tillväxttakten i våra innehav Det senaste kvartalet har präglats av ett intensivt arbete med våra intressebolag. I juni kunde vi offentliggöra att Fastators största innehav Offentliga...
2017-06-22
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Som ett led i Offentliga Hus tillväxtambitioner att växa balansomslutningen från dagens 2,2 miljarder kronor till ca 6-7 miljarder kronor så utvärderar Offentliga Hus en emission av icke-säkerställda företagsobligationer...
2017-06-14
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
- Vår avsikt är att inom ett år få Offentliga Hus-koncernen redo för en notering. Vi arbetar nu intensivt med att växa balansomslutningen från dagens 2,2 miljarder till ca 6-7 miljarder. Vi bedömer att vi kan...
2017-05-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Referring to the bulletin from Fastator AB’s annual general meeting, held on May 3 2017, the company will consolidate its series A and series B shares into common shares. The process is handled automatically and started on May 29, 2017. As from...
2017-05-29
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Referring to the bulletin from Fastator AB’s annual general meeting, held on May 3 2017, the company will consolidate its series A and series B shares into common shares. The process is handled automatically and will start on May 29, 2017. As from...
2017-05-19
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
FASTATORS AFFÄRSMODELL VINNER MARK Fastators blygsamma resultat för det första kvartalet 2017, 20,5 MSEK (35,0), är ett resultat av höstens aktiviteter, där vårt fokus till stor del låg på kapitalanskaffning...