Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2015-12-22
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Konkret Fastighetsutveckling Nacka äger fastigheten Nacka Sicklaön 386:6. Fastigheten, belägen invid Ica Maxi, innehåller cirka 2 200 kvm handelsyta med en tomtarea på cirka 5 200 kvm och är idag fullt uthyrd med Rusta...
2015-12-16
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 14 december 2015 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid bolagsstämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Ny styrelse Stämman beslutade...
2015-12-02
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Ett av Fastators innehav, Offentliga Hus i Norden, har förvärvat och tillträtt två samhällsfastigheter i Västra Götaland från ett privat fastighetsbolag. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till...
2015-11-26
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
Kvartalet juli–september • Resultat före skatt 12,5 MSEK (-27,9) • Rörelseresultat/resultatandelar från innehaven 13,7 MSEK (-29,3) • Resultat per aktie efter utspädning 1,00 kr (-2,37) Delårsperiod januari–september...
2015-11-25
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har sedan det omvända förvärvet utvärderat den verksamhet som tidigare bedrevs i Rehact AB i form av Rehact Energy System och den patenterade produkten RVU. Ledningens bedömning är att ett omfattande arbete kvarstår...
2015-11-20
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
Rätt att delta i stämman Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 8 december 2015, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen...
2015-11-19
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Ett av Fastators innehav, Offentliga Hus i Norden, har förvärvat och tillträtt Jungfrun 2, Jungfrun 3 och Hallsta 2:229 i Norrtälje från ett privat fastighetsbolag. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till 12...
2015-11-19
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Tid och plats Den extra bolagsstämman kommer att äga rum måndagen den 14 december 2015 kl. 15.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm. Ny styrelse Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen...
2015-08-26
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
VD-kommentar till perioden Det andra kvartalet har präglats av strategiskt arbete och förhandlingar kring strukturaffärer i syfte att ge bolaget bättre möjlighet till värdeökning för aktieägarna. Det omvända...
2015-03-12
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
VD-kommentar till perioden Det fjärde kvartalet var en tid av omvälvning för REHACT. Styrelsen tvingades konstatera att verksamheten i Polen och utvecklingen av RVU som skulle skett där inte löpt enligt plan. Efter detta konstaterande...