Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2014-10-31
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
Väsentliga händelser under rapportperioden juli – september 2014 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader Inga att rapportera. Transaktioner med närstående...
2014-08-15
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
VD-kommentar till perioden Andra kvartalet har kännetecknats av intensivt arbete med att vidta de åtgärder som krävs för att få bygglov för första huset i Dalaröprojektet. Projektet följer planen och...
2014-05-08
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
VD-kommentar till perioden Vi har i början av året fått de mycket positiva signalerna att Natura Centrum nu har löst de finansieringsproblem man hade under 2013 och har meddelat att projektet skall starta under 2014. Vi ser nu att...
2014-03-17
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
För ytterligare information: Svante Bengtsson, VD, REHACT AB Tel: +46 (0) 709 566 756 Email: svante@rehact.com www.rehact.se REHACT AB (publ) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet...
2014-02-28
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
VD-kommentar till perioden Verksamhetsåret 2013 har åter varit ett mycket händelserikt år för REHACT och det avslutande fjärde kvartalet mer intensivt än något tidigare kvartal. Mycket kraft har lagts på...