Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2013-11-06
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
VDs kommentar till perioden Bäste aktieägare, Tredje kvartalet har efter den välbehövliga semestern kännetecknats av ett mycket hektiskt schema kring listbyte och företrädesemission. Vi inväntade också att...
2013-08-29
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
Med hjälp av de 12 mkr som investerades i bolaget i slutet av 2012 har vi nu kunnat engagera oss i ytterligare fler projekt. I det korta perspektivet har detta inneburit ökade utgifter men i förlängningen är det nödvändigt...
2013-05-30
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
VDs kommentar till periodens utvecklingen Första kvartalet 2013 har karaktäriserats av nya möjligheter för REHACT att under året öka försäljningen och effektivisera tillverkningen. Vårt polska intressebolag...
2013-02-28
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
Verksamhetsåret 2012 har varit ett mycket händelserikt år i REHACTs historia. Den 16-19 januari var REHACT inbjudet av Energimyndigheten och Exportrådet (numera Business Sweden) att delta i den officiella svenska delegationen vid...