Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2022-05-05
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 5 maj 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand...
2022-05-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
2022-04-11
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har framgångsrikt emitterat ytterligare icke-säkerställda obligationer om 100 Mkr under Fastators utestående obligationslån 2021/2025 med en total ram om 1 000 Mkr och ISIN SE0017159916. Efter emissionen kommer totalt...
2022-04-05
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2022. Mot bakgrund av den pågående smittspridningen som råder till följd av covid-19-pandemin...
2022-04-05
News
IR
Swedish
Regulatory
VPML
Report
Annual
2022-02-17
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har sagt upp sitt avtal med Erik Penser Bank om likviditetsgaranti för Fastators aktie. Avtalet träffades 2018 och syftet med garantin var att främja aktiens likviditet och minska dess volatilitet och därmed underlätta...
2022-02-16
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
Fastator ökar vinsten med 93 % jämfört med samma period föregående år. Fastators investeringar visar fortsatt mycket stark tillväxt. Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 1,00 kronor per aktie för...
2022-02-08
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator emitterade den 23 december 2021 seniora icke säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 000 miljoner kronor med ISIN SE0017159916. Fastator har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om...
2022-01-31
News
IR
Swedish
Regulatory
LHFI
Corporate Action
Shares
Under december 2021 offentliggjordes att styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, om en riktad nyemission av 684 198 aktier till en...
2022-01-24
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har offentliggjort preliminärt utfall för 2021 inför en planerad emission av obligationer. Företagsparkens preliminära resultat för 2021 innebär ett positivt bidrag om cirka...
2022-01-12
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Extra bolagsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 12 januari 2022. Vid bolagsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut...
2021-12-20
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma som äger rum onsdagen den 12 januari 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på adressen Linnégatan 2, Stockholm...