Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2021-05-05
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Raport bolagsstämman
Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), org.nr 556678-6645, har hållits den 5 maj 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand...
2021-05-05
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
Kvartalet januari-mars Omsättning, MSEK 72,1 (62,7)Periodens resultat, MSEK 0,9 (-21,4)Avkastning på eget kapital, % 0,0 (-2,2)Soliditet, % 44,3 (43,5)Substansvärde, MSEK 1 685,2 (1 421,0)Substansvärde per aktie efter utspädning...
2021-04-23
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Som tidigare pressmeddelats den 31 mars 2021 etablerade Fastator det helägda dotterbolaget Vivskä, ett transaktionsintensivt fastighetsbolag med inriktning mot lager och lättindustri, med initialt 800 Mkr i kapital. Nu skapar Fastator ytterligare...
2021-04-07
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
2021-04-01
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
General meeting
Notice
Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin...
2021-02-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators styrelse har fastställt nytt finansiellt mål och ny utdelningspolicy samt uppdaterad mission, vision och affärsidé. Utgångspunkten är fortsatt att bolaget ska skapa värde genom att bygga morgondagens marknadsledare...
2021-02-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
2021-02-08
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) offentliggör resultatet av det tvingade återköpserbjudandet som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande den 20 januari 2021 (“Återköpserbjudandet”)...
2021-01-20
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA...
2021-01-12
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Vid Fastators extra bolagsstämma den 15 december 2020 beslutades om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) med villkor 5:1. Styrelsen bemyndigades av bolagsstämman att bestämma avstämningsdag för spliten. Styrelsen har beslutat...
2020-12-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Styrelsen för Fastator (publ) meddelar att man rekryterat Knut Pousette som ny VD för bolaget. Knut tillträder den första februari 2021 och ersätter då Joachim Kuylenstierna som efter fyra framgångsrika år på...
2020-12-18
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har idag, tillsammans med sitt hälftenägda bolag Nordact AB samt Offentliga Nordic Property Holding SARL och CLBRM Private S.A., SICAR on behalf of its Compartment Real Assets (”Säljarna”)...