Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2024-04-12
News
IR
Swedish
Regulatory
VPML
Report
Annual
Fastators årsredovisning för 2023 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.fastator.se Rapporten kan laddas ned i sin helhet på: www.fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/. Rapporten publiceras...
2024-04-10
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator ingick 2022 via dotterbolag ett köpeavtal om att förvärva en fastighet i Stockholm med tillträdesdatum den 16 februari 2023. På grund av den rådande finansiella situationen saknade Fastator medel för att verkställa...
2024-03-25
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) meddelar att de uppskjutna räntebetalningarna under Bolagets utestående obligationslån som skulle ha skett den 22 mars 2024 för...
2024-03-14
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) ska i enlighet med obligationsvillkoren (”Obligationsvillkoren”) för Bolagets utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN...
2024-03-11
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) har i ett tidigare pressmeddelande daterat den 16 februari 2024 meddelat att Bolaget inte kommer att klara den finansiella soliditetskovenanten under...
2024-02-26
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
Perioden januari-december Kvartalet oktober-december Kommentar från VD Kraftsamling och nystartJag ska inte hymla med att det har varit ett tufft kvartal för Fastator på flera plan. Det har skett stora förändringar i bolagsledningen...
2024-02-16
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Other Corporate Information
Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) ska i enlighet med obligationsvillkoren (”Obligationsvillkoren”) för Bolagets utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0014855276, obligationslån...
2024-02-13
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Styrelsen i Fastator har beslutat att senarelägga publicering av bokslutsrapporten för 2023. Tidigare kommunicerat datum för rapporten var torsdag den 15 februari. Nytt datum för publicering är måndag den 26 februari. Rapporten...
2024-01-16
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Staff change
Aktiebolaget Fastator (publ) meddelar idag att vice VD Svante Bengtsson sagt upp sin anställning. Svante Bengtsson har varit verksam i olika ledande roller i Fastator sedan 2016 och kommer att kvarstå i sin roll fram till sommaren.”Svante...
2023-12-06
News
IR
Swedish
Regulatory
MAR
Corporate Information
Staff change
Styrelsen offentliggör också den interna utredning som man givit oberoende advokat Björn Wendleby i uppdrag att ta fram. Utredningen har inte funnit något kriminellt i vare sig uppbyggnaden av Fastator eller i VD Joachim Kuylenstiernas...
2023-11-20
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Corporate Information
Other Corporate Information
Idag den 20/11 har det publicerats artiklar i media som gör gällande att Fastator, genom VD Joachim Kuylenstiernas historiska förehavanden genom sin tidigare arbetsgivare, skulle kunna vara involverade i affärer som strider mot svensk...
2023-11-16
News
IR
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Interim
Q3
Perioden januari-september Periodens totalresultat, -365,5 MSEK (-68,4) Avkastning på eget kapital, -23,6 % (-3,1 %) Soliditet vid periodens slut, 32,7 % (38,5 %) Resultat per aktie efter utspädning, -4,7 SEK (-1,73) Substansvärde vid...