Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2019-12-19
News
IR
Swedish
ABG Sundal Colliers analystjänst Introduce inleder bevakning av Fastator. Fullständig rapport finns på Introduce hemsida: www.introduce.se. För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD Fastator joachim.kuylenstierna@fastator.se...
2019-11-29
News
IR
Swedish
Nordic Credit Rating har idag offentliggjort att man bekräftar betyget BB-, stabila utsikter, för Fastators innehavsbolag Offentliga Hus. Detta sker efter att Offentliga Hus den 26 november 2019 offentliggjort ett antal transaktioner där...
2019-11-27
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har idag tillträtt det sista och största av de förvärv om totalt 1,1 Mdkr som Offentliga Hus den 1 juli 2019 offentliggjorde att man ingått avtal om att förvärva. Förvärven...
2019-11-14
News
IR
Swedish
Idag den 14 november klockan 09.00 deltog Fastators portföljbolag Offentliga Hus vid traditionsenlig klockringning på Nasdaq Stockholm inför noteringen av sin gröna obligation. Som repesentanter för Offentliga Hus och i gemensam...
2019-11-13
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har som tidigare offentliggjorts emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr till en rörlig ränta om 3m Stibor + 440 baspunkter med förfall...
2019-10-15
News
IR
Swedish
Vid bolagsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ) den 15 oktober har Björn Rosengren och Carl Bildt valts till nya ledamöter av bolagets styrelse. Ledamöterna har omfattande erfarenhet från noterad miljö och bolag i tillväxtfas...
2019-10-04
News
IR
Swedish
Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att tidigarelägga delårsrapport för januari-september 2019. Nytt datum för rapporten är 30 oktober 2019. Tidigare meddelat datum för delårsrapporten var 14 november 2019. För...
2019-08-30
News
IR
Swedish
Fastators helägda dotterbolag Point Properties har emitterat säkerställda obligationer om 375 Mkr med en löptid om 2 år och en fast ränta om 4,5%. Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv...
2019-08-23
News
IR
Swedish
Idag lanserar Nasdaq ett likviditetsprogram för företagsobligationer. Syftet är att främja transparens och handel i nordiska företagsobligationer. Inbjudna till lansering och klockringning är Mangold Fondkommission som första...
2019-08-15
News
IR
Swedish
Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att tidigarelägga delårsrapport för januari-juni 2019. Nytt datum för rapporten är 21 augusti 2019. Tidigare meddelat datum för kvartalsrapporten var 29 augusti 2019. För mer...
2019-08-09
News
IR
Swedish
Med fyra nya hyresavtal varav ett omförhandlat i fastigheten Pyramiden 19 i Norra Stadskärnan i Södertälje är fastigheten nu uthyrd till drygt 70%. De nya hyresavtalen avser 9 571 kvm och löper i snitt på 7,9 år...
2019-07-15
News
IR
Swedish
Teckningsoptionerna är av serie 2015/2020 och är del av ett existerande program avsedda för personer i ledande ställning beslutat på årsstämman 2015. Transaktionerna har även insynsrapporterats till Finansinspektionen...