Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2017-12-06
News
IR
Swedish
Martin kommer närmast från Aura Light International AB där han har haft ett antal roller med fokus på internationell affärs- och produktutveckling, senast som tf verksamhetsansvarig i dess amerikanska dotterbolag. Han har tidigare...
2017-06-08
News
IR
Swedish
Lars har en bakgrund inom bank och finans och har de senaste 18 åren arbetat som Bankdirektör inom Handelsbankens kontorsrörelse, med totalansvar för fem olika bankkontor. Han har lång erfarenhet av att bistå såväl...
2017-06-01
News
IR
Swedish
The conversion of shares from series A and B into common shares is complete. Trade with the common share is now enabled again. Konverteringen av A- och B-aktier till stamaktier är nu genomförd och handel med stamaktien är återupptagen...
2017-05-19
News
IR
Swedish
Styrelsen för Offentliga Hus i Norden Holding AB har valt att skilja Fredrik Klerfelt, VD i Fastators intressebolag Offentliga Hus, från hans tjänst som VD i Offentliga Hus i Norden AB. Beslutet verkställs med omedelbar verkan. Tillförordnad...
2017-05-04
News
IR
Swedish
Jacqueline Winberg är idag VD för executive search-firman Stanton Chase, vars svenska verksamhet hon grundade 2006. Jacqueline har en bakgrund inom bank och finans och är sedan 2003 även styrelseledamot i Avanza Bank AB. Under hennes...
2017-04-10
News
IR
Swedish
Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, är sedan tidigare kallade till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm. Den tidigare utskickade kallelsen kompletteras nu med...
2017-04-03
News
IR
Swedish
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 26 april 2017, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm...