Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2015-10-02
News
IR
Swedish
Daniel Hummel har av styrelsen utsetts till ny VD för Aktiebolaget Fastator (publ). Han efterträder Erika Kveldstad som är t.f. VD. Erika kommer i samband med detta tillträda en ny roll som CFO. Daniel Hummel kommer närmast från...
2015-09-30
News
IR
Swedish
Pressmeddelande, Stockholm 2015-09-30 Sammanläggning av aktier Årsstämman i REHACT AB (publ), numera under namnet Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget”), beslutade den 17 juni 2015 om minsking av antalet aktier i Bolaget...
2015-09-29
News
IR
Swedish
Pressmeddelande, Stockholm 2015-09-29 Sammanläggning av aktier Årsstämman i REHACT AB (publ), numera under namnet Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget”), beslutade den 17 juni 2015 om minsking av antalet aktier i Bolaget...
2015-09-21
News
IR
Swedish
Tillträde av förvärv REHACT AB u.n.ä. till Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget”) tillträder idag förvärvet av Aktiebolaget Fastator u.n.ä. till Rehact AB (”Dotterbolaget”). Köpeskillingen...
2015-06-17
News
IR
Swedish
Vid den ordinarie årsstämman i REHACT AB (publ), som hölls kl 11.00 den 17 juni 2015, beslutades följande: Nu vidtar ett arbete där verksamheterna i REHACT och AB Fastator skall samordnas. Information kring denna process kommer...
2015-05-19
News
IR
Swedish
Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste: i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är torsdagen den 11 juni 2015. Den som låtit...
2015-05-19
News
IR
Swedish
Aktieägare som representerar ca 34 % av kapitalet och 46 % av rösterna önskar att ordinarie årsstämma behandlar ett förslag om att förvärva AB Fastator, org. nr. 556848-4603 (”AB Fastator”). Bolaget...
2015-05-15
News
IR
Swedish
Punkt 7 – Alternativ 1 till styrelsesammansättning Förslag till beslut under punkt 7, fastställande av styrelseledamöter och val av styrelseledamöter Aktieägaren Svante Norrestad Bengtsson föreslår att bolagsstämman...
2015-04-24
News
IR
Swedish
Baker & McKenzie har kunnat konstatera att det i Euroclear Sweden AB:s (”Euroclear”) datasystem saknades uppgifter om att A-aktierna är belagda med hembud. Detta är anledningen till att Euroclear inte har rapporterat transaktioner...
2015-04-23
News
IR
Swedish
Två miljoner aktier emitteras till kursen 1,60 kronor per aktie. Av dessa är 200 000 A-aktier och 1 800 000 B-aktier. Minsta investeringsbelopp per investerare var 800 000 kronor. Emissionen genomfördes för att säkerställa...
2015-04-21
News
IR
Swedish
Att förundersökningen läggs ned betyder att åklagaren har avslutat handläggningen av ärendet. Om det senare kommer fram nya uppgifter i ärendet, kan förundersökningen komma att tas upp igen. För ytterligare...
2015-04-14
News
IR
Swedish
Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste: i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är den 16 maj 2015. Den som låtit förvaltarregistrera...