Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2014-10-22
News
IR
Swedish
Mot bakgrund av den information som efter hand framkommit har det tydliggjorts för REHACTs ledning och styrelse att verksamheten i iRWN sp.z o.o. och iNergy sp. z o.o. i väsentliga avseenden inte har bedrivits i enlighet med de överenskommelser...
2014-10-17
News
IR
Swedish
Målsättningen för 3GF är att initiera och utveckla samarbetet mellan regeringar, företag, investerare, internationella organisationer och institutioner. Årets tema är ”Changing Production and Consumtion Patterns...
2014-09-09
News
IR
Swedish
REHACT AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Svante Bengtsson, VD, REHACT AB Tel: +46 (0) 709 566 756 Email: svante@rehact.com Svante Bengtsson, VD REHACT AB Tel: 46 (0) 709 566 756 Email: svante@rehact.com www.rehact.se
2014-07-29
News
IR
Swedish
REHACT ingår i en projektgrupp som i våras ansökte och under sommaren blivit beviljade drygt 3 miljoner kronor för att låta SP studera och dokumentera bland annat hur Rehact Energy System med dess unika värmeväxlare...
2014-06-04
News
IR
Swedish
REHACT AB (publ) (”REHACT” eller ”Bolaget”) genomförde i slutet av år 2013 en övertecknad nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Emissionen”). De som tecknade...
2014-05-26
News
IR
Swedish
Projektet håller därmed fortsatt högt tempo och målsättningen att ha huset uppfört under 2014 ligger kvar. Villan har redan börjat väcka intresse och för REHACT är det en välkommen möjlighet...
2014-05-13
News
IR
Swedish
Sedan tidigare har iNergy sp. z o.o. ett avtal med ägaren till Natura Centrum kring att använda REHACTs teknik i projektet. Ägaren för Natura Centrum meddelade i februari att en överenskommelse om finansiering av den första...
2014-05-06
News
IR
Swedish
Enligt villkoren för teckningsoptionen skall teckningskursen per aktie motsvara 85 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i REHACT, mätt under den period på 20 handelsdagar som slutar fem bankdagar innan teckningsperioden...
2014-05-02
News
IR
Swedish
- Cleantech Forum organiseras av Cleantech Group, en av de mest erfarna och välrenommerade organisationerna i världen vad gäller att möjliggöra för lovande miljöteknikbolag att nätverka med etablerade aktörer...
2014-04-07
News
IR
Swedish
För ytterligare information: Svante Bengtsson, VD, REHACT AB Tel: +46 709 566 756 Email: svante@rehact.com www.rehact.se Svante Bengtsson, VD REHACT AB Tel: 46 (0) 709 566 756 Email: svante@rehact.com www.rehact.se
2014-04-02
News
IR
Swedish
Styrelsemedlemmarna som nu köpt in sig i bolaget är Ola Alterå, Erik Branting och Johan Gorecki. Tillsammans med Nicole Norrestad har de sammanlagt köpt 100 000 aktier till ett marknadsvärde av drygt 1,1 miljoner kr. ‑ REHACT...
2014-03-27
News
IR
Swedish
- Saeid kommer mycket högt rekommenderad och jag är glad över att han har valt att börja arbeta för REHACT med att skynda på bolagets utveckling. Att stärka organisationen med en erfaren och affärdriven talang...