Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2021-02-08
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
2021-02-02
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Point Properties har förvärvat 49% av aktierna i ett bolag som äger en fastighet med en parkeringsanläggning på Hisingen vid Backaplan i Göteborg. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde...
2021-02-02
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Som tidigare meddelats har Magnus Åkesson tillträtt som VD i Fastators innehavsbolag Point Properties den 1 februari. Bolaget fokuserar på att återskapa levande och attraktiva stadskärnor och äger totalt 16 fastigheter...
2021-02-01
News
IR
Swedish
Corporate Information
Staff change
Som tidigare meddelats tillträder Knut Pousette idag den 1 februari som VD i Fastator. Han efterträder Joachim Kuylenstierna som nu fokuserar på affärsutveckling. Knut har gedigen erfarenhet från tunga poster inom fastighetsbranschen...
2021-01-13
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Efter att Fastator den 18 december 2020 meddelat att man realiserat sitt innehav i Offentliga Hus i Norden AB och anställt ny VD, har ett antal personer i nuvarande ledningsgrupp och styrelse (inklusive närstående) köpt ytterligare...
2020-12-23
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Hänvisning görs till Aktiebolaget Fastators (publ) (“Fastator” eller ”Emittenten”) 500 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023 med ISIN SE0014855276 (”Obligationerna...
2020-12-17
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige har genomfört en nyemission om 250 Mkr. Nyemissionen tecknades av en kombination av befintliga och nya aktieägare, varav 60 Mkr från Fastator som efter emissionen äger 20,6% av...
2020-12-17
News
IR
Swedish
Point Properties har förvärvat och tillträtt centrumfastigheten Magasinet i Örnsköldsvik. Fastigheten London 12 är en centrumgalleria mitt i centrala Örnsköldsvik vid Stora Torget med ett underliggande fastighetsvärde...
2020-12-11
News
IR
Swedish
Bara fyrtiofem dagar efter att Point Properties lanserade visionen för Nya Brotorget i Bollnäs har Bollnäs kommun nu redan bifallit ansökan om ny detaljplan. Projektet omfattar två centrumgallerior i centrala Bollnäs som...
2020-12-09
News
IR
Swedish
Fastators innehavsbolag SBS (Studentbostäder i Sverige) handlas nu på börsen då samgåendet med börsnoterade Prime Living slutförts. SBB, Fastator, Phoenix Insurance och Amasten är största aktieägare...
2020-12-04
News
IR
Swedish
Kepler Cheuvreux och Nordea har publicerat aktieanalyser av Fastators innehavsbolag Offentliga Hus med köprekommendationer. Kepler Cheuvreux har offentliggjort en köprekommendation och riktkurs 16,20 kronor per aktie. Nordea har offentliggjort...
2020-12-01
News
IR
Swedish
Fastator offentliggjorde den 12 november 2020 att styrelsen beslutat att föreslå en kontant utdelning om 3,00 kronor per aktie och en sakutdelning av aktier i innehavsbolaget Offentliga Hus i vilken tre (3) aktier i Fastator ger rätt till...