Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2022-07-04
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Norden har offentliggjort att man avser att genomföra en till 100 procent garanterad kontant nyemission av aktier om 125 Mkr. Fastator är redo att öka sin ägarandel i bolaget och har åtagit...
2022-07-01
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator offentliggjorde den 10 maj 2022 att man ingått avtal om att sälja innehavet i SBK Svenska Bostadskompaniet AB. Idag har transaktionen slutförts och Fastator har erhållit kontanter om 140 Mkr. Fastators aktieinnehav var obelånat...
2022-07-01
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner under första halvåret 2022 sålt sammanlagt 15 fastigheter till ett totalt fastighetsvärde om cirka 55 Mkr. Försäljningarna har skett över...
2022-06-30
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken offentliggjorde den 6 maj 2022 att man genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter för totalt 430 Mkr. Företagsparken har genom tillträde idag tillträtt...
2022-06-28
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har tillsammans med Pierre Ladow som delägare byggt upp Företagsparken från ”noll” till över 5 Mdkr det senaste året. För att stärka kapitaltillgången för framtida tillväxt säljer...
2022-06-23
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Point Properties meddelade i pressmeddelande 25 mars 2022 om förvärv av sex fastigheter. Säljare var Diös.Det rådande finansiella världsläget gör det inte möjligt att på marknadsmässiga villkor...
2022-06-23
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators VD Knut Pousette har förvärvat aktier i Fastator över börsen för cirka 1 Mkr. Totalt har 71 015 aktier förvärvats till en kurs om 13,80 kronor per aktie. Efter förvärvet äger Knut Pousette 321...
2022-06-10
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken fortsätter på inslagen tillväxtresa och genomför en kontant nyemission om 55 Mkr till ett fåtal nya aktieägare. Största enskilda investerare är Manne och Petter Boström...
2022-05-10
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
2022-05-06
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Sundsvall, Borås, Västerås, Lidköping och Trollhättan med ett totalt underliggande...
2022-05-02
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators rikstäckande projekt Point Properties har genomfört en avsiktsförklaring med Motala Kommun där Point förädlar Motala Rådhus till ett utbildningscentrum om 2 500 kvm med utbildning på universitetsnivå...
2022-04-25
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Norrköping, Nynäshamn, Karlstad, Falkenberg och Kristianstad med ett totalt underliggande fastighetsvärde...