Press

Pressmeddelanden

Alla Regulatoriska Icke regulatoriska
2021-05-06
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Sala och Visby med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 160 Mkr. Förvärven omfattar 7 fastigheter med en total uthyrningsbar...
2021-04-27
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige, noterat på First North Premier och där Fastator äger 20,6% av aktierna, har offentliggjort att man ingått avtal om förvärv i Köpenhamn med ett underliggande fastighetsvärde...
2021-03-31
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator har etablerat ett helägt dotterbolag med ambitionen att vara ett transaktionsintensivt fastighetsbolag. Bolaget heter Vivskä och kapitaliseras initialt med drygt 800 Mkr, varav 200 Mkr från Fastator. Fastator kommer att äga...
2021-03-31
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastator och Företagsparken har under mars månad tillträtt fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 600 Mkr. Förvärvet är offentliggjort sedan tidigare och fastigheterna är belägna på ett flertal...
2021-03-31
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators nya innehavsbolag SBK Svenska Bostadskompaniet AB (”Svenska Bostadskompaniet”) förvärvar ytterligare två bostadsfastigheter centralt i Skövde samt en bostadsfastighet i centrala Falköping med ett totalt...
2021-03-29
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
För ytterligare information, vänligen kontakta: Knut Pousette, VD Fastatorknut.pousette@fastator.se+46 (0) 70 733 80 00 Svante Bengtsson, Vice VD Fastatorsvante.bengtsson@fastator.se+46 (0) 70 956 67 56 Christoffer Strömbäck, CFO Fastatorchristoffer.stromback@fastator.se+46...
2021-03-12
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Point Properties Portfolio 1 AB (publ), en del av Fastators helägda innehavsbolag Point Properties AB, har idag emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 600 mkr under ett ramverk om totalt 800 mkr. Obligationslånet...
2021-02-09
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Point har på bara åtta månader lyckats få planbesked för planerade 444 lägenheterna om ca 30 000 kvm på tre olika orter, Motala, Bollnäs och Trelleborg. Detta endast efter drygt ett år sedan den första...
2021-02-08
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
2021-02-02
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Fastators innehavsbolag Point Properties har förvärvat 49% av aktierna i ett bolag som äger en fastighet med en parkeringsanläggning på Hisingen vid Backaplan i Göteborg. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde...
2021-02-02
News
IR
Swedish
Corporate Information
Other Corporate Information
Som tidigare meddelats har Magnus Åkesson tillträtt som VD i Fastators innehavsbolag Point Properties den 1 februari. Bolaget fokuserar på att återskapa levande och attraktiva stadskärnor och äger totalt 16 fastigheter...
2021-02-01
News
IR
Swedish
Corporate Information
Staff change
Som tidigare meddelats tillträder Knut Pousette idag den 1 februari som VD i Fastator. Han efterträder Joachim Kuylenstierna som nu fokuserar på affärsutveckling. Knut har gedigen erfarenhet från tunga poster inom fastighetsbranschen...